Folk i kajak
Folk i kajak

Slik opprettholder du likviditeten i tøffe tider

Nordeas cash management-eksperter deler tips om hva hardt rammede små og mellomstore bedrifter kan gjøre for å styrke likviditeten og komme seg gjennom covid-19-pandemien.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

Koronautbruddet har skapt store utfordringer med kontantstrømmen for små og mellomstore bedrifter som opplever at aktivitetsnivået bremser opp når den normale økonomiske aktiviteten stopper opp.

Mange små bedrifter som restauranter, barer, treningssentre og skjønnhetssalonger har blitt tvunget til å stenge under pandemien etter påbud fra myndighetene, mens andre har opplevd at etterspørselen fra kunder har stupt når folk har isolert seg hjemme for å unngå kontakt med andre.

– Den største umiddelbare utfordringen for disse bedriftene er at de rett og slett ikke har noen kontantstrøm lenger, sier Magnus Forsnes Krogstad, leder av Business Insight Norway i Nordea, som gir råd til bedrifter om cash management og likviditet.

– Når inntekten forsvinner, har likviditeten alt å si, tilføyer han.

Potensielle tiltak for å bedre bedriftens likviditet:

 • Benytt deg av tilbud om avdragsfrie perioder.
 • Benytt deg av myndighetens støttepakker.
 • Si opp kontrakter med konsulenter.
 • Gå gjennom programvarelisenser.
 • Snakk med leverandørene dine.
 • Kommuniser med kundene dine.
 • Tenk gjennom potensielle nye inntektsmuligheter.
 • Fordringer kan være en likviditetskilde.
 • Ta kontakt med kreditorene dine så raskt som mulig.
 • Vurder alternativ finansiering.
 • Konverter om mulig lagerbeholdning til kontanter.
 • Permitteringer/oppsigelser (med forsiktighet).

Likviditet, likviditet, likviditet

Hvis en bedrift får problemer med kontantstrømmen, må de aller først skaffe seg en detaljert oversikt over bedriftens likviditet, mener Krogstad. Hvor mye likvide midler har de, hvor er midlene, og i hvilke valutaer? Når bedriften vet svaret på dette, bør de lage en liste over konkrete tiltak de kan iverksette for å forbedre likviditeten. I faktaboksen nedenfor finner du flere mulige tiltak.

Med disse tiltakene i bakhodet kan bedriften deretter sette opp flere ulike scenarioer, for eksempel disse:

 • Hvor lenge kan vi klare oss med likviditeten vi har nå, hvis den nåværende situasjonen vedvarer?
 • Hvor lenge kan vi klare oss med likviditeten vi har, hvis vi gjennomfører tiltakene (a) og (b)?
 • Hvor lenge kan vi klare oss hvis vi gjennomfører tiltakene (a), (b) og (c)?

– Det ideelle scenarioet vil gi deg en tilstrekkelig «liquidity runway» – altså perioden man har tilgang til penger. Det er opp til den enkelte bedriften å bestemme hvor lang runway de bør ha i denne situasjonen, sier Krogstad. Siden de fleste tiltakene fokuserer på kostnadskutt, advarer han også mot den skjulte kostnaden som ligger i at det blir vanskeligere å trappe opp igjen når krisen er over.

Husk også at noen av de vanlige parameterne trolig er endret nå. For eksempel er innbetaling av skatter og avgifter noe som vanligvis prioriteres høyt, men herhar myndighetene gitt utsettelse på flere frister som en del av den statlige støttepakken. Så gjør en ny vurdering av hva som må og ikke må betales innen gitte frister, og omprioriter i henhold til det.

Se denne oversikten fra Nordea Research over noen av tiltakene myndighetene i Norden allerede har iverksatt for å prøve å begrense de økonomiske konsekvensene av koronakrisen.

Kommuniser, kommuniser, kommuniser

Det er svært viktig å ta kontakt og være åpen med alle aktuelle interessenter så tidlig som mulig, sier Krogstad.

Ta kontakt med kreditorene dine så snart som mulig. Forklar situasjonen du er i, og se om de er villige til å endre på vilkår. Ta kontakt med banken din for å diskutere muligheten for avdragsfrie perioder. Nordea har for eksempel besluttet å tilby en avdragsfri periode på seks måneder til små og mellomstore bedrifter som trenger hjelp som følge av koronautbruddet. Vi tilbyr også andre kredittfasiliteter.

Snakk også med leverandørene dine. Ifølge Krogstad vil de sannsynligvis tjene på at bedriften din kommer seg gjennom denne perioden, så det kan være mulig å bli enige med dem om nye betalingsvilkår.

Krogstad anbefaler også at du kommuniser med kundene dine og forsikrer deg om at de vet at du fortsatt er i drift og kan levere det de kjøper. Sjekk om noen kunder kan være villige til å betale før forfall. Du må også holde medarbeiderne i bedriften din løpende oppdatert og involvere dem i det som skjer. Vær åpen og vis at du setter pris på jobben de gjør.

Snakk med leverandørene dine. De vil sannsynligvis tjene på at bedriften din kommer seg gjennom denne perioden, så det kan være mulig å bli enige med dem om nye betalingsvilkår.

Vær kreativ

En annen faktor som påvirker likviditeten, utover kostnadskutt, er kanskje opplagt: å maksimere kontantstrømmen inn i bedriften. – Her må bedriftene være kreative og tilpasse seg situasjonen vi er i nå, sier Joakim Bredahl, cash management-rådgiver og en del av Business Insight Norway-teamet i Nordea.

Nordeas cash management-eksperter Magnus Forsnes Krogstad og Joakim Bredahl er faste verter for podcasten Betalingspodden, der de fokuserer på betaling og betalingsteknologi.

–  Hvis du ikke kan møte kundene fysisk, må du nå dem på nett. Nå kan være det riktige tidspunktet for å lansere din første digitale distribusjonskanal, sier han. For eksempel har noen hoteller og restauranter gått over til å levere mat som bestilles på nett. Bredahl forteller også om en jernvarebutikk som nå gir kundene muligheten til å bestille varer på nett og kjøre til butikken, der varene plasseres i bagasjerommet av en ansatt som bruker hansker.

– Utfordringen er å gjøre om på forretningsmodellen i denne perioden, fra å selge varer ansikt til ansikt til å ha minimalt med fysisk kontakt, sier han. Det betyr mest sannsynlig e-handel, kampanjer i sosiale medier og løsninger for mobilbetaling. Nordea kan hjelpe bedrifter med å implementere betalingstjenester på et nettsted og å koble til løsninger for mobilbetaling.

 

Optimaliser kontantsituasjonen

Når det gjelder likviditet, må bedrifter også sikre at kontantene de har, er plassert på best mulig måte, sier Bredahl.

– Du må være oppmerksom på bedriftens valutaeksponering, for det er ekstreme svingninger i valutamarkedet for tiden, sier han. Han bruker den norske kronen som eksempel, der vi har sett historiske fall. – Det kan ramme likviditeten din hardt hvis du har mye penger i utenlandsk valuta, legger han til.

En mulig løsning er å bruke bankens flerkontoløsning, eller cash pool. Der kan bedrifter kombinere ulike valutakontoer i én likviditets-pool, slik at de kan låne én valuta mot en annen valutakonto uten å utføre den faktiske vekslingen. Deretter kan du be banken din om råd for å finne ut om de forventer at valutaen din skal stige igjen, eller om dette er «den nye normalen» – det vil si om du bør vente en stund eller bare gjennomføre handelen nå. Men vær oppmerksom på at en flerkonto beregner kontantsituasjonen din ut fra alle tilgjengelige likvide midler, så du må ikke overskride valutaeksponeringen og risikere å ende opp i en negativ kontantsituasjon.

 

Planlegg for tiden etter krisen

Hvis likviditetssituasjonen din tillater det, finnes det alternativer til permitteringer og oppsigelser. Vurder om medarbeiderne dine kan brukes til andre oppgaver. For eksempel kan rengjørere på et hotell omdisponeres  nå som det er høy etterspørsel etter arbeidskraft som kan desinfisere kontorlokaler der covid-19-smitte er blitt oppdaget. Bedrifter kan også bruke denne tiden til opplæring og videreutvikling av medarbeiderne sine.

– Ikke glem at krisen vil ta slutt på et tidspunkt, sier Krogstad. Bedrifter som klarer å trappe raskt opp igjen, kan ta markedsandeler fra konkurrenter som sakker akterut i omstarten. Omfattende kostnadskutt og permitteringer eller oppsigelser vil gjøre omstarten mye vanskeligere, så ha det i bakhodet når du kutter kostnader nå.

Du kan høre Krogstad og Bredahl i Betalingspodden, den faste podcasten deres. Hør den på Soundcloud eller Apple Podcasts.

Og ikke gå glipp av den fullstendige oversikten over analyser knyttet til koronaviruset fra Nordea Research for å holde deg oppdatert om all ny utvikling i markedene, nye retningslinjer fra sentralbanker og myndigheter og effekten pandemien har på den globale økonomien og våre egne nordiske økonomier.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler