Folk i kajak
Folk i kajak

Slik opprettholder du likviditeten i tøffe tider

Nordeas cash management-eksperter deler tips om hva hardt rammede små og mellomstore bedrifter kan gjøre for å styrke likviditeten og komme seg gjennom covid-19-pandemien.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

Koronautbruddet har skapt store utfordringer med kontantstrømmen for små og mellomstore bedrifter som opplever at aktivitetsnivået bremser opp når den normale økonomiske aktiviteten stopper opp.

Mange små bedrifter som restauranter, barer, treningssentre og skjønnhetssalonger har blitt tvunget til å stenge under pandemien etter påbud fra myndighetene, mens andre har opplevd at etterspørselen fra kunder har stupt når folk har isolert seg hjemme for å unngå kontakt med andre.

– Den største umiddelbare utfordringen for disse bedriftene er at de rett og slett ikke har noen kontantstrøm lenger, sier Magnus Forsnes Krogstad, leder av Business Insight Norway i Nordea, som gir råd til bedrifter om cash management og likviditet.

– Når inntekten forsvinner, har likviditeten alt å si, tilføyer han.

Potensielle tiltak for å bedre bedriftens likviditet:

 • Benytt deg av tilbud om avdragsfrie perioder.
 • Benytt deg av myndighetens støttepakker.
 • Si opp kontrakter med konsulenter.
 • Gå gjennom programvarelisenser.
 • Snakk med leverandørene dine.
 • Kommuniser med kundene dine.
 • Tenk gjennom potensielle nye inntektsmuligheter.
 • Fordringer kan være en likviditetskilde.
 • Ta kontakt med kreditorene dine så raskt som mulig.
 • Vurder alternativ finansiering.
 • Konverter om mulig lagerbeholdning til kontanter.
 • Permitteringer/oppsigelser (med forsiktighet).

Likviditet, likviditet, likviditet

Hvis en bedrift får problemer med kontantstrømmen, må de aller først skaffe seg en detaljert oversikt over bedriftens likviditet, mener Krogstad. Hvor mye likvide midler har de, hvor er midlene, og i hvilke valutaer? Når bedriften vet svaret på dette, bør de lage en liste over konkrete tiltak de kan iverksette for å forbedre likviditeten. I faktaboksen nedenfor finner du flere mulige tiltak.

Med disse tiltakene i bakhodet kan bedriften deretter sette opp flere ulike scenarioer, for eksempel disse:

 • Hvor lenge kan vi klare oss med likviditeten vi har nå, hvis den nåværende situasjonen vedvarer?
 • Hvor lenge kan vi klare oss med likviditeten vi har, hvis vi gjennomfører tiltakene (a) og (b)?
 • Hvor lenge kan vi klare oss hvis vi gjennomfører tiltakene (a), (b) og (c)?

– Det ideelle scenarioet vil gi deg en tilstrekkelig «liquidity runway» – altså perioden man har tilgang til penger. Det er opp til den enkelte bedriften å bestemme hvor lang runway de bør ha i denne situasjonen, sier Krogstad. Siden de fleste tiltakene fokuserer på kostnadskutt, advarer han også mot den skjulte kostnaden som ligger i at det blir vanskeligere å trappe opp igjen når krisen er over.

Husk også at noen av de vanlige parameterne trolig er endret nå. For eksempel er innbetaling av skatter og avgifter noe som vanligvis prioriteres høyt, men herhar myndighetene gitt utsettelse på flere frister som en del av den statlige støttepakken. Så gjør en ny vurdering av hva som må og ikke må betales innen gitte frister, og omprioriter i henhold til det.

Se denne oversikten fra Nordea Research over noen av tiltakene myndighetene i Norden allerede har iverksatt for å prøve å begrense de økonomiske konsekvensene av koronakrisen.

Kommuniser, kommuniser, kommuniser

Det er svært viktig å ta kontakt og være åpen med alle aktuelle interessenter så tidlig som mulig, sier Krogstad.

Ta kontakt med kreditorene dine så snart som mulig. Forklar situasjonen du er i, og se om de er villige til å endre på vilkår. Ta kontakt med banken din for å diskutere muligheten for avdragsfrie perioder. Nordea har for eksempel besluttet å tilby en avdragsfri periode på seks måneder til små og mellomstore bedrifter som trenger hjelp som følge av koronautbruddet. Vi tilbyr også andre kredittfasiliteter.

Snakk også med leverandørene dine. Ifølge Krogstad vil de sannsynligvis tjene på at bedriften din kommer seg gjennom denne perioden, så det kan være mulig å bli enige med dem om nye betalingsvilkår.

Krogstad anbefaler også at du kommuniser med kundene dine og forsikrer deg om at de vet at du fortsatt er i drift og kan levere det de kjøper. Sjekk om noen kunder kan være villige til å betale før forfall. Du må også holde medarbeiderne i bedriften din løpende oppdatert og involvere dem i det som skjer. Vær åpen og vis at du setter pris på jobben de gjør.

Snakk med leverandørene dine. De vil sannsynligvis tjene på at bedriften din kommer seg gjennom denne perioden, så det kan være mulig å bli enige med dem om nye betalingsvilkår.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler