Kvinne på telefon
Kvinne på telefon

Tilgang på venture capital under korona-pandemien

I et webinar Nordea arrangerte for oppstartsbedrifter og start-ups, inviterte vi en gruppe venture capital-eksperter i Finland til å snakke om koronasituasjonen. Denne artikkelen gir deg et sammendrag av høydepunkter og tips som ble delt i webinaret. (Ekspertenes synspunkter gjenspeiler ikke nødvendigvis Nordeas synspunkter).

Hvordan kan vi hjelpe deg med å få virksomheten din til å vokse?

Alle kan ha gode ideer. Likevel er det bare noen få som lykkes med å skape en solid virksomhet. Vi vet hva som skal til, og har derfor opprettet en egen enhet for å hjelpe oppstartsbedrifter med å vokse og utvikle seg videre. Les mer om vår Startup & Growth enhet her, og ta gjerne kontakt med oss.

Artturi Tarjanne, en av grunnleggerne av Finlands eldste venture capital-fond, Nexit Ventures, jobbet som investor under finanskrisene i 2000 og 2008. I 2000, før dotcom-boblen sprakk, var det god tilgang på venture capital. Men etter markedskollapsen i 2001 forsvant funding av oppstartsbedrifter nesten helt, sier Tarjanne.

– VC-fond gikk raskt tomme for kapital. Internasjonale VC-fond trakk seg ut av det finske markedet, som betydde at vekstselskaper ble 100 % avhengig av lokal kapital. Samtidig økte porteføljeselskapenes behov for finansiering kraftig, siden markedene deres forsvant, sier han.

14. april deltok Tarjanne og andre eksperter på et webinar Nordea arrangerte for oppstartsbedrifter. Webinaret handlet om utsiktene for venture capital-funding under koronapandemien.. Selv om omstendighetene er annerledes denne gangen, er det nyttig å gå tilbake til tidligere finanskriser og se hva vi lærte om risikofunding.

Hva har vi lært av tidligere finanskriser?

Etter at dotcom-boblen sprakk, førte lavkonjunkturen tidlig på 2000-tallet til at fusjoner og oppkjøp stanset opp, og det ble ikke lenger reinvestert penger i nye prosjekter, sier Tarjanne. Samtidig ble selskapers venture capital-programmer stengt ned siden venture capital var en av de første tingene store selskaper besluttet seg for å kutte ned på.

Limited partners (LP-er) i venture capital-fond, som hadde midlene sine bundet opp i aksjer, eiendom og andre investeringer, ønsket ikke å selge seg ut og realisere store tap for å overholde forpliktelsene sine til fondene. Noen LP-er gikk rett og slett tom for penger. Noen fond krympet under presset fra LP-ene, og det ble slutt på etablering av nye VC-fond.

Resultatet ble at nesten alle VC-fond forsvant i Finland i løpet av de neste par årene siden investorer valgte å fokusere på hjemmemarkedene sine. Med færre investeringer og en direkte mangel på penger falt selskapers verdsettelse med så mye som 50 %. Samtidig innførte venture capital-investorer strengere finansieringsvilkår, spesielt når selskaper begynte å få lite kontanter.

Blir det annerledes denne gangen?

For øyeblikket er det vanskelig å vite hvor lenge de økonomiske konsekvensene av koronapandemien kommer til å vare. I tidligere kriser har omfanget av venture capital-funding fulgt Nasdaq-indeksen med en liten forsinkelse. Når Nasdaq snur, vil det sannsynligvis strømme mer penger inn i oppstartsbedriftene også.

Tarjanne mener at dagens situasjon ikke er fullt så dyster som under tidligere kriser. Han sier at det ser ut til at offentlig finansiering vil bli brukt for å avhjelpe situasjonen raskere og mer aktivt enn for eksempel under finanskrisen i 2000.

Når markedet gjør det bra, ser venture capital-investorer vanligvis på vekstmuligheter som det viktigste kriteriet for investering. I en vanskelig markedssituasjon blir lønnsomhet viktigere. Hvis markedsuroen vedvarer, ønsker ikke investorer å øse penger inn i bedrifter som konstant går med tap. Derfor er en realistisk vurdering av selskapets fremtidige finansieringsbehov et nøkkelkriterium – altså hvor mye penger som trengs for å nå en positiv kontantstrøm, sier Tarjanne.

Fra toppår til nødssituasjon

De siste årene har vært fantastiske for venture capital-investorer, sier Sami Lampinen, leder av Finnish Venture Capital Association (FVCA) og grunnlegger av det nordiske teknologifondet Inventure. Frem til første kvartal 2020 opplevde vi noen fantastiske fundingrunder. Men nødssituasjonen som koronaviruset har skapt, har gjort at investorer i økende grad vender oppmerksomheten bort fra rundene tidlig på året til eksisterende investeringer.

– Investorer måtte finne ut hvor porteføljene stod etter utbruddet – og om de skulle gi full gass eller ta noen vanskelige beslutninger. Det er også viktig å beregne capital runway og vurdere utsiktene for de neste 6 eller 12 månedene, sier Lampinen.

Det ser ut til at venture capital-fond nå øremerker mer penger til porteføljeselskapenes neste fundingrunder. Vi vil også se runder med brofinansiering der hensikten er kortsiktig funding for å sikre at levedyktige selskaper har midlene de trenger, legger han til.

– Det vil også komme nye fundingrunder, men de vil sannsynligvis bli inndelt i litt mindre deler. Dette vil gi teamet tid til å bevise at de kan håndtere gjeldende markedssituasjon, før det gjøres ytterligere investeringer, sier han.

Under Lampinens ledelse har Inventure vokst til et team på 10 som jobber aktivt med gründere i både Finland og i hele Norden. I 2020 og 2021 planlegger fondet å gjøre rundt 12 nye moderate investeringer. Som en erfaren investor, hvilke råd har Lampinen til oppstartsbedrifter som søker funding?

– Jeg vil gjerne understreke hvor viktig det er å ha et globalt nettverk. Internasjonale investeringer spiller en avgjørende rolle, spesielt når en bedrift prøver å øke veksten igjen, understreker Lampinen.

5 tips til oppstartsbedrifter under pandemien, fra Reima Linnanvirta:

  1. Kontanter er viktig. Utsett alle ikke-essensielle investeringer, og utnytt betalingsutsettelser og billig arbeidskapitalfinans.
  2. Hold tett kontakt med eksisterende investorer, siden de mest sannsynlig blir med på neste finansieringsrunde. At de er aktivt engasjert, vil også motivere nye investorer.
  3. Sørg for åpen kommunikasjon. Kommuniser både gode og dårlige nyheter. Ikke glem kommunikasjonen selv om det ikke er noen nyheter.
  4. Oppdater forretnings- og finansieringsplaner. Planer som ble lagt før pandemien, er ikke relevante lenger. Utvikle et solid grunnlag, og legg en håndfast plan.
  5. Gode selskaper finner alltid funding. Investeringshorisonten for en engleinvestor er 7–10 år. Sørg for at selskapet kan sikre langsiktige resultater. Husk at koronapandemien også skaper nye muligheter.

Hvor har alle englene blitt av?

Ifølge Reima Linnanvirta, engleinvestor og styreleder i Finnish Business Angels Network (FiBAN), har vi også sett rekordstore investeringer fra forretningsengler de siste årene. Bare de siste to årene har FiBAN-medlemmer årlig investert i mer enn 400 nye bedrifter i Finland, sier han. Det betyr også at det vil være et rekordhøyt antall selskaper som er på utkikk etter mer finansiering i fremtiden. Når venture capital-investorer fokuserer mer på porteføljeselskapene sine og investerer mindre i nye selskaper, følger forretningsenglene etter.

– Engleinvestorer kan nå spille en større rolle i ytterligere finansiering. De fleste englene motiveres av muligheten til å gi tilbake. De har ofte hatt lange karrierer som gründere og har et mer personlig og verdidrevet perspektiv på investeringen. Engler har på ingen måte forsvunnet fra jordens overflate på grunn av krisen, forsikrer Linnanvirta.

Han understreker at det er viktig for oppstartsbedrifter å se for seg en vei ut av koronakrisen. De har hatt det enkelt de siste 12 årene. Nå må de lytte til investorene sine, for i motsetning til gründerne har mange av dem erfaring fra andre kriser.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler