Löneväxling
Löneväxling

Tre grunner til at alle gründere trenger en mentor

Én ting mange vellykkede gründere har til felles, er at de har en tett relasjon med en mentor. Bill Gates’ mentor var Warren Buffet, Mark Zuckerbergs var Steve Jobs og Steve Jobs ble veiledet av Bill Campbell. Hvorfor er det så viktig å ha en mentor når du bygger bedriften din?
Engelsk
Finsk

De første årene i drift kan være utfordrende, spesielt for de som starter opp en bedrift for første gang. I henhold til en finsk studie utført av Tilastokeskus har halvparten av alle nye bedrifter i Finland lagt ned driften etter bare fem år.

Mange bedrifter ender opp med å gå konkurs fordi de ikke har gjort en god nok vurdering av kundeetterspørsel eller hvor gjennomførbar forretningsmodellen er, før de starter opp, sier Vesa Riihimäki, leder av Startup & Growth Finland i Nordea.

– Disse bedriftene klarer ofte ikke å tilpasse den første forretningsmodellen raskt etter hvert som det blir behov for det, for eksempel basert på tilbakemeldinger fra de første kundene, og fokuserer i stedet på å utvikle feil ting, sier Riihimäki.

Mange bedrifter ender opp med å gå konkurs fordi de ikke har gjort en god nok vurdering av kundeetterspørsel eller hvor gjennomførbar forretningsmodellen er, før de starter opp.

Vesa Riihimäki, leder av Startup & Growth Finland i Nordea.

Hvorfor bør en gründer ha en mentor?

Situasjonen er ikke så håpløs som den virker. Rundt 92 % av gründere rapporterer at veiledning fra en mentor har hatt positiv effekt på veksten og at bedriften har klart seg. Så lite som fem møter med en mentor har vist seg å ha en betydelig effekt på vekstpotensialet.

Ifølge Riihimäki er det tre klare årsaker til at alle gründere trenger en mentor:

Du får tilgang til know-how

 

Se for deg at du ansetter ti av verdens fremste eksperter som på en perfekt måte kan imøtekomme alle utfordringer og muligheter bedriften står overfor. Se deretter for deg en alternativ situasjon der du har ti av verdens beste mentorer som står klar til å gi deg råd og veilede deg når de utfordringene og mulighetene oppstår. Hvilket av disse alternativene ser du på som rimeligst, mest effektivt og fleksibelt?

Du får en utenforståendes perspektiv, som kan støtte beslutningstakingen

 

En mentor bør være en type person som kan holde litt avstand til bedriften. En utenforstående vil lettere kunne identifisere problemer samt nye muligheter og områder der det er rom for forbedring. Du og teamet ditt klarer kanskje ikke alltid å se tingene en mentor ser.

Du får utvidet nettverket ditt

 

En god mentor har ofte et veldig godt nettverk. Det betyr at når du finner en mentor, er det sannsynlig at du får utvidet ditt eget nettverk også. En mentor kan hjelpe deg med å finne nye sparringspartnere og kontakter som kan bidra til vekst i bedriften, eller sette deg i kontakt med relevante partnere og tjenesteleverandører.

Veiledning og sparring er nøkkelelementer i Nordeas Startup & Growth-enheter i hele Norden. Vi bidrar til vekst gjennom å hjelpe bedriftene med å finne mentorer, investorer og tjenesteleverandører i det store nettverket vårt. I tillegg ønsker vi å være en positiv aktør i samfunnet, og derfor samarbeider vi med organisasjoner som Ashoka og veileder gründere i hele Norden.

Les mer om Nordea Startup & Growth-enhetene i FinlandSverigeNorge og Danmark.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler