Turbulente tider – hvordan påvirker valutakurser og renter budsjettarbeidet?
Turbulente tider – hvordan påvirker valutakurser og renter budsjettarbeidet?

Turbulente tider – hvordan påvirker valutakurser og renter budsjettarbeidet?

Det er ikke noe nytt at store valutakursendringer kan få konsekvenser for eksport- og importbedrifter.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

En liten valuta som NOK er spesielt utsatt for svingninger i finansmarkedene.

Det å sikre valutaer og renter er en måte å beskytte seg mot store markedsendringer på. Det kan også gi større forutsigbarhet og gjøre det enklere å fastsette budsjettet for kommende år.

– Når man utarbeider et budsjett for virksomheten, er det basert på en rekke antagelser når det gjelder volumer, produksjon og etterspørsel. I tillegg kommer usikkerheten rundt valuta- og renterisikoer, sier Ilkka Kesti, senior risikorådgiver med valutaer som spesialfelt i Nordea Markets.

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler