Man With Umbrella
Man With Umbrella

Valutauro i vente – små og mellomstore bedrifter bør håndtere risikoen nå

Altfor mange små og mellomstore bedrifter undervurderer valutarisikoen virksomheten deres er eksponert for, ifølge en ny undersøkelse fra Nordea. Det gjør de til tross for de store og uventede valutatapene mange bedrifter har lidt i år, og utstrakte bekymringer rundt bedriftenes likviditet de neste tre månedene.
Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

Etter utbruddet av covid-19 var svingningene i amerikanske dollar, kinesiske yuan og euro mye mer dramatiske enn under finanskrisen i 2008.

Denne uroen har ført til store og uventede økonomiske tap, spesielt for små og mellomstore bedrifter i Norge og Sverige som har import fra USA og Kina. Bedrifter i Danmark og Finland er også rammet, særlig innenfor detaljhandelen.

I Norge beregner Nordea at så mange som 72 prosent av små og mellomstore bedrifter med en omsetning på mer enn 2 millioner euro og transaksjoner i utenlandsk valuta har lidt økonomiske tap på grunn av valutasvingningene. Det viser en undersøkelse det uavhengige analyseselskapet YouGov har utført på vegne av Nordea Business Banking.72% av norske små og mellomstore bedrifrer pådro seg tap p.g.a valutasvininger i 2020Undersøkelsen viser også at over 70 % av disse bedriftene er oppriktig bekymret for likviditeten sin de neste tre månedene. Likevel har veldig få av dem beskyttet seg mot eller analysert eksponeringen mot dagens valutarisiko, som fortsatt er høy.

72% av mellomstore bedrifted er bekymret for likviditeten de kommende 3 månede

Usikkerheten fortsetter

Nordeas økonomer forventer at usikkerheten vil fortsette. Det skyldes delvis vedvarende bekymringer rundt en ny bølge av covid-19, selv om vaksiner nå er tilgjengelig, og usikkerhet rundt konsekvensene av Brexit.

– Valutauroen er stor sammenlignet med situasjonen de siste årene, og krisen knyttet til nedstengingen i andre kvartal viser hvor ekstremt valutamarkedet til tider kan være, sier Andreas Steno Larsen, global sjefstrateg for valuta i Nordea Research.

Undersøkelsen viser at nesten halvparten av bedriftene likevel ikke har tatt nødvendige forholdsregler for å beskytte seg mot valutasvingninger.

Blant bedriftene som er veldig bekymret for den kortsiktige likviditeten, har en stor del lidt økonomiske tap som følge av valutasvingninger. De er heller ikke bedre enn andre bedrifter til å håndtere valutarisikoen – selv om de har større grunn til å gjøre det.

– Små og mellomstore bedrifter med betydelig import og eksport må ta tak i dette for å sikre likviditet og betalingsdyktighet. Tilbakeslagene de allerede har opplevd i år, har vært vanskelige nok for de som er rammet, sier Jon Brenden, leder av bedriftsmarkedet i Nordea Norge.

– I denne markedssituasjonen bør bedrifter få oversikt over likviditetsstrømmen sin, finne ut hvor valutarisikoen ligger, og ta forholdsregler for å måle og begrense risikoen. Det kan vi hjelpe dem med ved å tilby kompetanse og rådgivning, sier Jon Brenden.

Hvordan håndterer nordiske bedrifter valutarisikoen nå?

Undersøkelsen viser at halvparten av små og mellomstore bedrifter verken har tid eller kunnskap til å håndtere valutarisiko på en god måte.

Jon Brenden fra bedriftsmarkedet i Nordea Norge forklarer: – Det er for få som vet at vi nå har automatiske løsninger som er skreddersydd for disse valutarisikoene, og som begrenser risikoeksponeringen på en enkel og effektiv måte.­­

60% erfarer at de mangler kompetanse internt eller tilgang på expertise

Bedriften Ball Group – eier av kleskjeden Zizzi – bruker en strategi for styring av valutarisiko som kalles lagvis sikring. Dette er en strategi som gradvis etablerer sikringer, slik at man er mindre sårbar for når sikringene etableres, og hvor man oppnår beskyttelse mot kortsiktige svingninger som kan være en trussel mot bedrifters langsiktige mål. I følge Rune Vist, leder for FX Sales teamet i Norge, er dette et eksempel på løsninger som tas i bruk etter dialog med den enkelte bedrift rundt deres valutaeksponering. Nordea har et erfarent team for risikorådgivning som ofte hentes inn dersom problemstillingene er komplekse eller trenger en mer kvantitativ vurdering. – Vi hjelper kundene hele veien fra identifisering og kvantifisering av risiko frem til utførelse av eventuelle sikringer, understreker Vist.

De ulike sikringsstrategiene kan imidlertid være både tid- og ressurskrevende, som er en utfordring for mange små og mellomstore bedrifter. Nordeas nye AutoFX Hedging-verktøy automatiserer sikringen av valutarisiko, og tilpasser seg de fastsatte kriterier for sikringsstrategiene som bedriftene bruker.

Les mer:

Ball Group: Slik taklet en klesprodusent covid-19 stormen

Covid-19 ble en vekker for dette selskapet og deres håndtering av valutarisiko

Med en effektiv sikringsstrategi slapp dette selskapet unna valutatap under Covid-19

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan få kontroll over valutarisikoen din? Les mer her om de 5 viktigste trinnene

Om undersøkelsen:

Mer enn 150 små og mellomstore bedrifter deltok i spørreundersøkelsen på nett i Norge. Nordea utførte lignende undersøkelser i de andre nordiske landene for å vurdere følgene av valutasvingningene og økonomisk status for små og mellomstore bedrifter i hvert av disse landene.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading