Webinar: Handel i usikre tider – hvordan sikre likviditet og minimere risiko?

Covid-19 og de strenge smittevernsreglene har påført økonomien store konsekvenser og påvirket handel i negativ retning. Dette har naturlig nok endret bedrifters risikoapetitt og muligheter for å gjennomføre handel, både lokalt og internasjonalt. Det er derfor ekstra viktig nå at bedrifter sikrer god likviditet i møte med redusert kontantflyt og økt kredittrisiko.

Se opptak av webinaret her

Uavhengig av om din bedrift opererer på det nasjonale eller internasjonale markedet, har dere sannsynligvis tatt en aktiv vurdering  av egen risiko og hvordan dere kan sikre god likviditet. Nordea får mange henvendelser fra kunder som spør om dagens situasjon og fremtidsutsikter. Noen bedrifter driver handel kun i sitt hjemmemarked og andre i internasjonale markeder. Felles for alle er en usikkerhet rundt det å drive handel og hvordan man skal kunne betale og ta betalt.

Den 28. mai holdt Nordea et webinar der vi sammen med GIEK presenterte konkrete tips og ideer om hvordan bedrifter kan sikre videre handel, selv i et marked som preges av usikkerhet.

 

SE OPPTAK AV WEBINARET HER

 

Velkommen og en kort introduksjon av dagens handelsmarked
Jostein Tuhus, Client Executive in Nordea Business Banking

Handel i usikre tider – hvordan sikre likviditet og tillit?
Janicke Hoff Rishaug, Trade Finance Advisor i Nordea

Staten støtter næringslivet med kraftfull innsats gjennom GIEK: En oversikt over midlertidige tiltak mot Covid-19 konsekvenser
Solveig Frøland Avdelingsdirektør, Shipping, Verft & Offshore Prosjekter, GIEK og Ivar Rekve Avdelingsdirektør, Energi og Industri, GIEK

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler