Nordea Economic Outlook: Rekylen kommer

Det er fortsatt grunn til å være optimistiske på økonomiens vegne, til tross for at det akkurat nå er nitrist. Det er hovedbudskapet fra Nordeas økonomer i den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook».

LAST NED ECONOMIC OUTLOOK

Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

Vaksiner gir utsikter til at livet kan vende tilbake til en slags normal i løpet av sommeren.

Kjetil Olsen, Nordea sjeføkonom, Norge

Kjetil Olsen, Nordea sjeføkonom, Norge

– Når aktivitetsknappen skrus på igjen, vil det gå raskt å få økonomien tilbake til en mer normal situasjon, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Norsk økonomi har hentet inn store deler etter det kraftige tilbakeslaget vi fikk i fjor vår. Nå faller imidlertid aktiviteten igjen som følge av virusmutasjoner og nye strenge smitteverntiltak. De neste ukene vil trolig mange på ny bli permittert og ledigheten kan stige en god del igjen. Men utsiktene på vaksinefronten gir fortsatt grunn til optimisme.

– Går alt etter planen vil vi ha fire forskjellige vaksinetyper tilgjengelig fra påske og muligheter til å vaksinere hele den voksne befolkningen før sommeren er over. Vi tror derfor at sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for pandemien og dermed også økonomien, fortsetter Olsen.

Nordeas økonomer ser for seg at husholdningene vil stå bak rekylen i norsk økonomi. Den store sparebufferen som er bygd opp blant husholdningene og et sterkt ønske om å vende tilbake til normalen, legger til rette for kraftig vekst i tjenesteforbruket inn mot sommeren.

– Mange har nok ønsker om å ta igjen deler av det tapte. Rekylen for økonomien kan derfor bli kraftig. Historisk lave renter og romslig offentlig pengebruk vil også bidra til gjeninnhentingen i økonomien, sier Olsen.

2020 var et bra år for boligmarkedet i Norge til tross for koronaepidemien. Nordeas økonomer tror at den gode stemningen i boligmarkedet vil fortsette i 2021, men farten i boligmarkedet vil trolig avta etter hvert og boligprisene kan begynne å flate ut mot slutten av året. I de nye prognosene forventes det at Norges Bank vil heve renten i løpet av året.

Nordea Economic Outlook January 2021 cover showing Covid-19 vaccine vial

– Slik vi vurderer de siste vaksinenyhetene, er vi ganske sikre på at normaliseringen vil komme tidligere enn Norges Bank har lagt til grunn. Det åpner for en første renteheving før året er omme, sier Olsen.

Kronekursen styrket seg betydelig mot slutten av fjoråret og inn i det nye året. Nordeas økonomer ser for seg at kronen etter hvert skal styrke seg ytterligere. Etter hvert som også verdensøkonomien henter seg inn vil oljeprisen kunne stige videre.

– På sikt ser vi gode argumenter for videre styrking av krona, sier Kjetil Olsen. Oljeprisen er en særs viktig driver for kronen, og høyere oljepriser vil gi en sterkere krone. Kronen vil også få støtte fra Norges Banks rentehevinger, avslutter Olsen.

Les hele rapporten her.

Se webinaret der sjeføkonom Kjetil Olsen, sjefstrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov presenterer vår siste Nordea Economic Outlook:

Ups! Tillad marketing cookies for å se innhold som dette fra Nordea

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler