Ups! Tillad marketing cookies for å se innhold som dette fra Nordea

Sjeføkonom Kjetil Olsen og senioranalytiker Joachim Bernhardsen deler viktig innsikt og svarer på spørsmål i dette webinar.

De tre siste årene har vært svært gode år for norsk økonomi. Veksten har vært god og arbeidsledigheten har kommet ned på et lavt nivå. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» ser Nordeas økonomer for seg mer moderat vekst i norsk økonomi framover.

Sjeføkonom Kjetil Olsen

Sjeføkonom Kjetil Olsen

– Balansen i økonomien er gjenopprettet etter oljekrisa. Norsk økonomi er på et ganske godt sted akkurat nå og der kommer vi mest trolig til å være de neste årene også, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Veksten blir mer moderat men arbeidsledigheten vil holde seg lav og stabil, fortsetter Olsen.

Oppgangen i oljeinvesteringene har vært en vekstmotor for norsk økonomi. Denne motoren mister nå kraften og bidrar til at veksten avtar. Fremover tror Nordeas økonomer at de norske forbrukerne vil sørge for å holde veksten i økonomien oppe nær trendveksten.

– Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten har tatt seg opp. Etter flere år med liten eller ingen vekst i kjøpekraften er det endelig utsikter til at denne øker. Samtidig tror vi renta vil ligge i ro framover. Dermed er det duket for sterkere vekst i forbruket enn det vi har sett de siste årene, sier Olsen.

Economic Outlook Proceed with caution coverVeksten internasjonalt var dempet gjennom fjoråret på grunn av handelsuro og svakheter i industrien. Usikkerheten dempet investeringene globalt. At det midlertidig har blitt en våpenhvile i handelskrigen mellom USA og Kina lover godt. Det er også gryende tegn til optimisme i Asia.

– Som vanlig er det internasjonale forhold som skaper mest usikkerhet, sier Kjetil Olsen. Det er særlig de politiske luftmassene vestfra som er ustabile. Men Trump er avhengig av at økonomien går godt for å sikre en ny periode i presidentstolen. Det kan bidra til at han holder inne de mest «kreative» innfallene, fortsetter Olsen.

Norske kroner svekket seg gjennom fjoråret til tross for god vekst i norsk økonomi og høyere renter fra Norges Bank. Utviklingen har vært overraskende også for Nordeas økonomer. Kronen har i stor grad fulgt andre risikosensitive valutaer, som ofte svekker seg når det er usikkerhet i verdensøkonomien.

– Vi setter mye av kronesvekkelsen i fjor i kontekst av det globale bildet sier Kjetil Olsen. Trolig må vi se tegn til bedre fart i verdensøkonomien for at krona styrker seg. Utsiktene internasjonalt ser noe lysere ut fremover. Det er positivt for kronen, sier Olsen.

Les hele rapporten.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler