Ups! Tillad marketing cookies for å se innhold som dette fra Nordea

Nordeas økonomer ser for seg at fallet i BNP for Fastlands-Norge vil bli på mellom 5 % og 7 % i år. Aktiviteten vil komme gradvis tilbake og det bidrar til at veksten i 2021 blir høy. Koronaviruset vil imidlertid kunne bidra til større forskjeller i Norge fremover.

– Bunnen er bak oss og gjeninnhenting av økonomien har begynt, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets, i forbindelse med den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook».

Kjetil Olsen, Sjeføkonom, Norgee

Kjetil Olsen, Sjeføkonom, Norge

Han legger til at det fortsatt er ekstremt stor usikkerhet om hvor lang tid det vil ta.

–  Lav oljepris gir Norge en ekstra utfordring, men økonomien er blitt mindre oljeavhengig. Som et av få land kan vi også gi kraftige stimulanser både gjennom finanspolitikken og gjennom pengepolitikken, fortsetter Olsen.

Mens oljesektoren bidrar til brems, vil offentlige stimulanser og rentekuttene fra Norges Bank gi god støtte til gjeninnhentingen. Samtidig kan stengte grenser gi en høyere omsetning her hjemme.

–  Rentevåpenet er kraftig og vil bidra til å holde boligprisene oppe og opprettholde inntektene til husholdningene i sum, til tross for økt ledighet. Norske husholdninger bruker i tillegg normalt nær tre ganger så mye utenlands som utlendinger bruker i Norge. Med fortsatte reiserestriksjoner vil en god del av de pengene finne veien til norske virksomheter, fortsetter Olsen.

–  Uansett hvordan det går må vi regne med høyere ledighet enn vi har vært vant til ganske lenge. De arbeidsledige vil tape mye, mens de med trygge jobber og høy gjeld vil oppleve vesentlig bedre økonomi på grunn av rentekuttene, selv med utsikter til svært lav lønnsvekst de neste par årene. Forskjellene i Norge vil derfor øke, sier Olsen.

Nordea Economic Outlook cover May 2020 Norwegian

Arbeidsledigheten vil imidlertid være høyere enn tidligere. Det gir utsikter til lav lønnsvekst og økte forskjeller framover, tror Nordeas økonomer.

Det internasjonale bildet er også preget av uvanlig stor usikkerhet som følge av koronautbruddet. Det kommende valget i USA, og ny tilspisning i forholdet mellom Kina og USA, bidrar til ytterligere usikkerhet. Norske kroner svekket seg kraftig gjennom den verste panikken i markedet i mars.

–  Koronakrisen har igjen minnet oss på hvor stor usikkerhet det er i valutamarkedet, sier Kjetil Olsen. På litt sikt vil høyere oljepriser og store budsjettunderskudd bidra til en sterkere krone, men vi kan ikke utelukke nye runder med svekket krone dersom risikosentimentet i markedene igjen forverres, sier Olsen.

Les hele rapporten her.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler