Bungee jumper on the rebound over a river
Nordea Economic Outlook: Bedre enn ventet

Nordea Economic Outlook: Bedre enn ventet

Gjeninnhentingen av norsk økonomi har gått raskere enn ventet. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» oppjusterer Nordeas økonomer utsiktene for norsk økonomi.

LAST NED ECONOMIC OUTLOOK

Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

-Så langt ser det ut til at norsk økonomi er blant de som har klart seg best. Smitten ble raskt brakt under kontroll og myndighetene kunne dermed lette på restriksjonene. I tillegg har nordmenn på hjemmeferie og rentekuttene fra Norges Bank bidratt kraftig, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Boligmarkedet har snudd fra nedgang til oppgang og oljeinvesteringene ser ut til å falle mindre enn fryktet. Sammen med en raskere gjeninnhenting enn ventet bidrar til det til lysere utsikter for norsk økonomi, ifølge Nordeas økonomer.

Mindre fall i oljeinvesteringer, sterkt boligmarked

-Høyere oljepriser og skattepakken for oljenæringen gjør at oljeinvesteringene vil falle langt mindre enn fryktet, sier Olsen. Samtidig har tilstanden i boligmarkedet bedret seg betraktelig siden april. Høyere boligpriser vil også føre til høyere boliginvesteringer. Det er viktige grunner til at vi nå oppjusterer våre vekstanslag for økonomien, fortsetter Olsen.

Kjetil Olsen, Nordea Chief Economist, Norway

Kjetil Olsen, Nordea sjeføkonom, Norge

Det vil imidlertid ta tid før vi er tilbake til en normal konjunktursituasjon, ifølge Nordeas økonomer.

-Koronakrisen er ikke over, og etterspørselen fra omverdenen blir lav. Vi må derfor regne med at den videre gjeninnhentingen går saktere, sier Olsen.

Norske kroner svekket seg kraftig gjennom den verste panikken i markedet i mars og april. Siden mai har kronekursen styrket seg i takt med høyere oljepriser og bedre risikosentiment i markedene. Nordeas økonomer tror at kronen skal styrke seg videre framover.

-På sikt ser vi gode argumenter for ytterligere styrking av krona, både mot EUR men særlig mot USD sier Kjetil Olsen. Verdensøkonomien henter seg inn og det vil gi høyere etterspørsel etter olje. På litt sikt vil det trekke oljeprisen videre opp. Samtidig tror vi USD vil svekke seg ganske markert de neste årene, sier Olsen.

Norwegian Economic Outlook cover September 2020

Bunnen nådd for renten

Nordeas økonomer tror at den nedre grensen for renten er nådd, både i Norge og i utlandet. Det er fortsatt høy usikkerhet om veien videre, men Norges Bank vil trolig bli den første sentralbanken som vil heve renten.

-I juni signaliserte Norges Bank en renteheving i andre halvdel 2022, men vi ser en klar mulighet for at Norges Bank hever renta tidligere enn de har signalisert. Uansett tror vi Norges Bank kommer til å bli den første sentralbanken i verden som vil øke renta, avslutter Olsen.

Les hele rapporten her.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler