Effekten av ESG på kronen

Effekten av ESG på kronen

Har oljeprisen blitt mindre avgjørende for den norske kronen? Mange mener det, særlig på bakgrunn av utviklingen i 2017–2018 da kronen svekket seg til tross for høyere oljepriser. Vi tror økt oppmerksomhet rundt ESG blant investorer bidrar til å forklare utviklingen i kronen de siste årene. Sammenhengen mellom oljepris og kronen synes samtidig å ha blitt gjenopprettet, men muligens på et permanent svakere nivå.

LAST NED ECONOMIC OUTLOOK

Engelsk

Nordea Economic Outlook May 2021 front coverDet er godt kjent at oljeprisen er en avgjørende faktor for kronekursen. Høyere oljepris bidrar til en sterkere krone på minst to måter: 1) Et positivt sjokk for norsk økonomi som forbedrer bytteforholdet og fordringer overfor utlandet. 2) Oljerelaterte aksjers verdi og tiltrekningskraft øker, noe som gjør det mer sannsynlig at utenlandske investorer vil kjøpe norske oljeaksjer og i prosessen kjøpe norske kroner.

Vår lenge pålitelige empiriske modell for EURNOK, med oljepris og rentedifferanser som forklarende faktorer, brøt imidlertid sammen i 2017 – se figur A. At noe skjedde kommer også tydelig frem i figur B, som viser korrelasjonen mellom oljepriser og EURNOK. Før 2017 og fra og med 2019 er det en klar negativ korrelasjon: Høyere oljepris går hånd i hånd med lavere EURNOK. Men i en kort periode fra slutten av 2017 til slutten av 2018 var denne korrelasjonen positiv.

I vår jakt på en løsning på denne gåten tror vi det er sannsynlig at ESG-bølgen har påvirket kronen.

Fokus på ESG har ført til en permanent svekket krone.

Kjetil Olsen, Sjeføkonom i Nordea

Grafer: Sammenheng mellom kronen og ESG

De siste årene har ESG blitt viktigere for investorer. For mange er selskaper innen olje ikke lenger attraktive. Økt fokus på ESG har ført til en nedgang i markedsverdien på oljeaksjer sammenlignet med markedsverdien på andre (sykliske) aksjer utover det som kan forklares av selve oljeprisen – se diagram C. Dette skillet mellom oljeaksjenes markedsverdi og oljeprisen oppstod omtrent samtidig som koblingen mellom kronen og oljeprisen ble brutt. Dette kan delvis forklare hvorfor en regresjonsmodell som kun tok hensyn til rentedifferanser og oljepriser, ikke kunne forklare utviklingen i EURNOK etter 2017. Når vi legger til markedsverdien til oljerelaterte selskaper sammenlignet med markedsverdien til andre selskaper, ser vi en klar forbedring der vår nye regresjonsmodell forklarer de fleste bevegelsene i EURNOK – se figur A. Siden ESG allerede kan ha blitt bakt inn i dagens prising av oljeaksjer, virker det som om sammenhengen mellom oljepris og kronen er blitt gjenopprettet, men muligens på et permanent svakere nivå.

Last ned Nordea Economic Outlook: Unrestricted Growth

Skrevet av:

Kjetil Olsen, Nordea Chief Economist, Noway
Kjetil Olsen, Sjeføkonom, Norge

Dane Cekov, Nordea Analyst
Dane Cekov, Analytiker, Norge

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler