Balloons against a blue sky
Nordea Economic Outlook: Ved vendepunktet

Nordea Economic Outlook: Ved vendepunktet

I takt med vaksineringen blir samfunnet nå gradvis åpnet opp. I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» tror Nordeas økonomer at norsk økonomi er ved vendepunktet.

LAST NED ECONOMIC OUTLOOK

Engelsk
Swedish
Danish
Finsk

 

– Vaksinetempoet tar seg nå betydelig opp og alle voksne vil kunne være ferdigvaksinert før sommeren er over. Erfaringene fra andre land viser at vaksinene vi bruker her i Norge er svært effektive. Vi er derfor nå enda tryggere på at sommeren vil markere et definitivt vendepunkt for både pandemien og økonomien, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Nordeas økonomer tror norsk økonomi vil gjøre et kraftig comeback og at husholdningene vil være den klart viktigste driveren. Arbeidsledigheten anslås å komme ned til et normalt nivå før året er omme.– Den økonomiske krisen vi nå forhåpentligvis ser slutten på, er og blir en høyst uvanlig krise. Løser vi helsekrisen, løser vi den økonomiske krisen. Når smitteverntiltakene først lettes, og deretter fjernes, vil pengebruken og etterspørselen skyte fart. Mange har nok ønsker om å ta igjen deler av det tapte, sier Olsen.

Nordeas økonomer tror at Norges Bank vil starte en gradvis normalisering av renta allerede i høst .

– Norges Bank har sagt at de ønsker å se klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres før de setter opp renta. Vi tror de tegnene blir veldig tydelige i løpet av sensommeren, og at første renteøkning derfor kommer i september, sier Olsen.

Den historisk lave renta fra Norges Bank har økt kjøpekraften i boligmarkedet kraftig. Prisveksten i boligmarkedet i Norge har vært kraftig det siste året. Nordeas økonomer tror imidlertid at boligprisene er nær toppen for denne gang.

Effekten av rentekuttene er ferd med å bli tatt ut. Samtidig er rentene på vei opp. Vi tror prisveksten i boligmarkedet vil avta og at boligprisene vil bevege seg om lag sidelengs de neste årene, sier Olsen.

Nordeas økonomer ser for seg at kronen skal styrke seg gradvis framover, men varsler samtidig at fokuset på miljø og bærekraft blant investorer trolig har konsekvenser for kronekursen.

–Norges Banks rentehevinger og utsiktene til en høyere oljepris trekker i retning av en noe sterkere krone, sier Kjetil Olsen. Sammenhengen mellom oljepris og kronekurs er fortsatt sterk, men fokuset på ESG har trolig ført til en varig svakere krone enn vi har vært vant med, avslutter Olsen.

Les hele rapporten her.

Se opptaket av webinaret, der sjeføkonom Kjetil Olsen, sjefstrateg Lars Mouland og analytiker Dane Cekov deler viktig innsikt og svarer på spørsmål.

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler