Handel i usikre tider

Den raske spredningen av koronaviruset (covid-19) har påvirket bedrifter og leverandørkjeder over hele verden og stukket kjepper i hjulene for både innenlands og internasjonal handel. Det usikre klimaet for kjøp og salg av varer fører til at bedrifter begynner å lete etter tryggere handelsløsninger.
Engelsk
Swedish

– Usikkerheten som covid-19 har ført med seg, ble i Europa først synlig som forsyningsmangel, der produsenter i forsyningskjedene fikk problemer med å opprettholde normale produksjonsnivåer. Deretter oppstod en mangel i etterspørsel innad i og mellom ulike nasjonale markeder grunnet den plutselige nedgangen i kundenes forbruk og handel mellom næringsdrivende i flere sektorer, sier Patrik Zekkar, global leder av Trade Finance & Working Capital Management i Nordea.

– Det hersker naturligvis utbredt usikkerhet om hvordan ulike sektorer og geografiske områder vil bli påvirket av nedgangen, spesielt siden det er uklart hvor lang tid det vil ta før vi begynner å nærme oss normale tilstander. I Nordea får vi mange spørsmål fra kundene våre om situasjonen i for eksempel Spania, Italia og Frankrike og hvilke prognoser vi har for utviklingen fremover. Noen kunder har leverandører i Italia eller et stort marked i Spania. De er naturligvis bekymret for hva som kommer til å skje, og om de vil kunne handle og også betale for handelen, fortsetter Patrik Zekkar.

Å finne måter å opprettholde likviditet på i lys av redusert kontantstrøm og å redusere handelsrisiko er viktig for at bedrifter skal være stabile i vanskelige perioder. Mens handelsusikkerheten forårsaket av koronaviruset fortsetter, kan økt risiko gjøre det vanskeligere for bedrifter å finne alternativer kilder til funding.

Patrik Zekkar legger til: – Selv etter at vi har kommet oss gjennom denne usikre perioden, er det ingen tvil om at mange bedrifter vil endre måten de driver på. Alle tilfeller av redusert kreditt vil ha stor betydning og vil påvirke bedriftene lånekostnader når banker og utlånere søker å beskytte seg selv. Vi vil også se en etterspørsel fra bedrifter etter sikrere løsninger for handel.

Alle tilfeller av redusert kreditt vil ha stor betydning og vil påvirke bedriftenes lånekostnader når banker og utlånere søker å beskytte seg selv. Vi vil også se en etterspørsel fra bedrifter etter sikrere løsninger for handel.

Patrik Zekkar, global leder av Trade Finance & Working Capital Management i Nordea

Å finne en sikker handelsløsning

we.trade-plattformen kan være en slik løsning, siden den gir bedrifter muligheten til å la handelsprosesser kjøre så sømløst som mulig. Siden alle bedrifter som er registrert på we.trade, er forhåndsgodkjente kunder i en av we.trades medlemsbanker, er det en sikker plattform.

– we.trade er et godt eksempel på et oppsett som av forskjellige årsaker gjør handel tryggere. En svært viktig faktor er at du kan spore alle trinn i handelen, slik at du alltid vet hvor varene dine er. Du reduserer risikoer og får detaljert oversikt gjennom at bankene på begge sider av handelen kan bekrefte motpartens status daglig, sier Patrik Zekkar.

Med we.trade kan bedrifter bruke arbeidskapitalen ved betydelig lavere risiko, og de får tilgang til kontanter som ellers hadde vært bundet opp i kjøp og salg av varer og tjenester. Kjøpere unngår å måtte forhåndsbetale for varer fordi banken utsteder en betalingsgaranti. Selgere kan forlenge betalingsbetingelser uten negative konsekvenser for likviditeten, siden banken deres kan diskontere fordringer knyttet kun til risikoen for kjøpers bank, som fjerner behovet for kredittgrenser for selgeren.

we.trade er et godt eksempel på et oppsett som av forskjellige årsaker gjør handel tryggere. En svært viktig faktor er at du kan spore alle trinn i handelen, slik at du alltid vet hvor varene dine er.

Patrik Zekkar, global leder av Trade Finance & Working Capital Management i Nordea

Fortsette med handel

– Det viktige er at we.trade gir bedrifter et rammeverk for handel som sikrer at de er juridisk beskyttet. I tillegg åpner we.trade for betingede betalinger eller leveringer. Det betyr at du har muligheten til å sikre at du har oppfylt forpliktelsene dine og derfor skal betales. Det samme gjelder hvis du for eksempel ikke har mottatt varene som ble lastet av lastebilen, og derfor ikke skal betale. Handelen kan altså spores, som bidrar til at betalingsbetingelsene oppfylles, sier Patrik Zekkar.

I potensielt begrensede markeder gjør we.trade det mulig å gjennomføre handler som ellers kanskje ikke hadde vært mulig grunnet usikkerhet og kompleksitet. Plattformen bidrar dermed til å holde de økonomiske hjulene i gang. Gjennom plattformen kan bedrifter redusere kredittrisiko ved å bruke betalingsgarantier i stedet for å øke kassakreditt.

Når vi gjør en vurdering av hvordan covid-19 vil påvirke handel i fremtiden, er det enkelt å forutse økt beredskapsplanlegging i leverandørkjeder og en overgang til plattformer og strukturer som gjør handel tryggere.

Patrik Zekkar, global leder av Trade Finance & Working Capital Management i Nordea

 

– Når vi gjør en vurdering av hvordan covid-19 vil påvirke handel i fremtiden, er det enkelt å forutse økt beredskapsplanlegging i leverandørkjeder og en overgang til plattformer og strukturer som gjør handel tryggere. Dette vil naturligvis lede mot heldigitale, papirløse og automatiserte plattformer som we.trade. Økt handelssikkerhet samt synlighet og åpenhet vil utvilsomt hjelpe i perioder med stadige endringer, avslutter Patrik Zekkar.

Ta kontakt med Nordea Trade Finance-rådgiveren din hvis du trenger hjelp, eller finn mer informasjon om we.trade her.

Les flere artikler om Transaction Banking og abonner på det månedlige nyhetsbrevet fra TxB.

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler