Stryneelva River From Above, Stryn, Norway (1)
Mismatch i arbeidsmarkedet

Mismatch i arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten har falt raskt i takt med gjenåpningen av samfunnet, men det er fortsatt flere uten arbeid enn før koronakrisen. Samtidig har tilgangen på nye, ledige stillinger økt kraftig. Det er derfor ikke for lav etterspørsel i økonomien i stort som gjør at mange fortsatt er uten arbeid. Økt mismatch i arbeidsmarkedet kan gi lønnspress på en høyere ledighet enn det vi har vært vant med.

LAST NED ECONOMIC OUTLOOK

Engelsk

Under koronakrisen har den økonomiske aktiviteten vært holdt tilbake av restriksjoner for å hindre smitte. Det er særlig deler av tjenestesektoren, som hotell og restaurant, reiseliv og transport, og kultur, som er blitt rammet med begrensninger og forbud. Mange er blitt permittert og først kommet tilbake i arbeid når restriksjonene er blitt lettet. Restriksjoner på inn og utreise av landet har også rammet sektorer som i utgangspunktet ikke er blitt stengt ned, men som er særlig avhengig av utenlandsk arbeidskraft. I industrien, i bygg- og anleggsektoren og innen deler av jordbruket har mangel på arbeidskraft gjort det krevende å produsere det som etterspørres. Innen helse- og omsorgsektoren har etterspørselen etter arbeidskraft økt som en følge av helsekrisen.

Grafer: A / Økt mismatch i arbeidsmarkedet B / Forholdet mellom arbeidsledigheten og ledige stil-linger er tilbake til det normale

Den naturlige ledigheten kan ha økt.

Kjetil Olsen, Sjeføkonom i Nordea

Denne krisen skiller seg derfor kraftig fra tidligere økonomiske kriser. Det er ikke lenger samme tette link mellom etterspørselen etter varer og tjenester, og nivået på arbeidsledigheten. Både hjemme og ute ser vi i stedet større mismatch mellom kvalifikasjoner og ønsker hos de som fortsatt er uten arbeid, og de kravene til kvalifikasjoner som etterspørres.

Den økte mismatchen i arbeidsmarkedet er en direkte konsekvens av smittevernsrestriksjonene. Det er derfor grunn til å tro at problemet vil avta i takt med at de fleste restriksjonene nå lettes og fjernes. Men noe av problemet vil trolig kunne bestå. Mange som har vært permittert lenge, kan ha valgt å bytte karriere i løpet av pandemien. Selv om samfunnet åpner opp er det derfor ikke sikkert arbeidsgivere vil finne den rette kompetansen like lett som før. Samtidig er ikke viruset borte. Det kan ta lang tid før for eksempel turismen er tilbake på førkrisenivå. Flere vil trolig måtte omstille seg og skaffe nye kvalifikasjoner. Det tar tid.

Økt mismatch i arbeidsmarkedet har to konsekvenser. For det første kan det ta lenger tid å få arbeidsledigheten helt ned til de nivåene vi hadde før koronakrisen, selv om etterspørselen er der. For det andre vil vi kunne oppleve lønnspress og sterkere lønnsvekst på høyere nivåer på arbeidsledigheten enn tidligere. Den naturlige ledigheten, ofte kalt likevektsledigheten eller NAIRU, kan ha økt. Utviklingen vi nå ser i arbeidsmarkedet kan gi høyere lønnsvekst og dermed høyere renter enn det vi nå venter.

Last ned Economic Outlook

Skrevet av:

Kjetil Olsen, Nordea Chief Economist, Noway
Kjetil Olsen, Sjeføkonom, Norge

Dane Cekov, Nordea Analyst
Dane Cekov, Analytiker, Norge

Få vårt Open Insights nyhetsbrev

Abonner her
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler