Nordea Economic Outlook: En tid preget av frykt
Nordea Economic Outlook: En tid preget av frykt

Nordea Economic Outlook: En tid preget av frykt

Ny utgave av Nordea Economic Outlook er publisert. Last ned en gratis kopi, og se webinaret vårt for å holde deg oppdatert.

Last ned Economic Outlook her

Frykt er et sterkt ord i en hvilken som helst sammenheng, men det er treffende i et vanskelig globalt klima når det er snakk om finansmarkedene og sentralbankenes atferd. Nordeas sjeføkonom Helge J Pedersen oppsummerer situasjonen slik:

– Det er en reell risiko for at forholdet mellom USA og Kina, som i bunn og grunn er en kamp om verdensherredømme, kan bli enda dårligere, sier han. – Det er en av årsakene til at vi mener det er en større risiko for at veksten overrasker negativt i stedet for positivt de neste årene.

Smitteeffekten

For et år siden så alt helt annerledes ut. Vi trodde at handelskrigen mellom USA og Kina kanskje nærmet seg slutten. Vi regnet med at det ville komme en Brexit-avtale. Og vi forventet at Tyskland ville støtte opp under en lønnsoffensiv i Norden. Men nå nærmer vi oss 2020, og handelskrigen pågår fortsatt for fullt, Storbritannia er på vei mot Brexit uten en avtale, og Tyskland trues av en konjunkturnedgang. Dermed er det ikke så rart at de nordiske landene, i ulik grad, må håndtere konsekvensene av dette.

I Sverige forventes det en BNP-vekst på 1,4 prosent i 2019 som deretter vil flate ut på 1,0 prosent i 2020. Det skyldes delvis en nedgang i eksporten, der det er tydelige tegn på stagnering i årets andre halvdel etter at den noe uventet har bidratt til å styrke økonomien de siste tolv månedene. En negativ vekst kan ikke utelukkes på dette stadiet, men det forventes at privatforbruket tar seg opp neste år, og at eksporten gradvis vil øke. Man bør likevel forvente at den svenske kronen vil være svak frem til slutten av 2021.

Finland befinner seg også i en nedgangsperiode som vi regner med vil senke BNP-veksten fra 1,5 prosent i 2019 til blodfattige 0,5 prosent i 2021. Finlands avhengighet av handel med en hardt kjempende eurosone vil uten tvil ha negative følger for økonomien, og nedgangstidene for den største handelspartneren Tyskland vil forverre problemene for eksportsektoren. Et oppsving i prognoseperioden er usannsynlig, og en eventuell vekst vil i stor grad avhenge av privatforbruket.

Danmark er på ingen måte immun mot det som foregår i den globale økonomien, og synkende vekst i arbeidsmarkedet og dempet tillit til næringslivet er tydelige bevis på det. Økonomien virker imidlertid å være i stand til å stå imot de verste konsekvensene av nedgangen. Et spareoverskudd i husholdninger og bedrifter og en variert eksportportefølje vil sørge for at BNP-veksten kun svekkes fra 1,8 prosent i 2019 til 1,5 prosent i 2020. Det skyldes en liten nedgang i eksporten og en reduksjon i investeringsaktiviteten.

Norge må kunne kalles outsideren i Norden

En kraftig økning i oljeinvesteringene og solide fortjenester i vareeksporten kombinert med strukturen i det norske bedriftsmarkedet bør sikre positive prognoser for produksjonsvirksomheten. Veksten i reallønnen forventes å være 3,4 prosent i 2019. Den eneste skyen i horisonten er arbeidsmarkedet, der veksten i arbeidsstyrken kanskje ikke kan holde tritt med etterspørselen. Innvandringen er på det laveste nivået siden 2006, så den vil ikke være til hjelp i overskuelig fremtid.

Les Economic Outlook her

Se webinaret

 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler