På roteloftet med Bruce og Olsen: Får vi en ny global økonomisk krise?

Handelskrig og Brexit får mye fokus i nyhetene og markedene er preget av frykt og usikkerhet. Mange snakker om at vi står foran nedgangstider i verdensøkonomien. I så fall vil også norsk økonomi bli rammet. Men ...

… er det hold i argumentene som brukes? Sjeføkonom Kjetil Olsen og sjefanalytiker Erik Bruce satte seg ned for en prat der de på en pedagogisk måte går gjennom det som nå skjer. Er frykten kanskje noe overdrevet?

Har du innspill til temaer som bør tas opp, ris eller ros send en mail til roteloftet@nordea.com

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterte artikler