10 spørsmål om ESG og viktigheten av å inkludere bærekraft i selskapenes risikostyring
10 spørsmål om ESG og viktigheten av å inkludere bærekraft i selskapenes risikostyring

10 spørsmål om ESG og viktigheten av å inkludere bærekraft i selskapenes risikostyring

Kan et selskap bli ESG-sertifisert? Hva er bærekraftsrisikoene? Og hvor trendy er egentlig bærekraftige investeringer?
Danish
Finsk

Vi ba Sasja Beslik, Head of Sustainable Finance, og Cecilia Fryklöf, ESG Expert & Implementation driver, om å utdype disse spørsmålene.

– Selskaper som styrer risiko og muligheter knyttet til miljø, sosiale og forretningsetiske forhold, har et bedre utgangspunkt fordi de eksponerer virksomheten for lavere risiko og dermed blir mer attraktive for investorer, forklarer Sasja Beslik, som legger til at det finnes gode investeringsmuligheter i selskaper som fokuserer på bærekraft.

– Når vi møter kunder, snakker vi alltid om bærekraft, og vi ser helt klart et større behov for støtte til selskaper og investorer som ønsker å vite mer om ESG, forklarer Cecilia Fryklöf.

Bærekraft er ikke en destinasjon – det er en prosess

Sasja Beslik
and
Sasja Beslik

Head of Sustainable Finance, Nordea

Cecilia Fryklöf

ESG Expert & Implementation driver, Nordea

Question 1

Vet de fleste selskapene hvordan de skal jobbe med bærekraft og hva ESG står for?
Sasja Beslik
- Stadig flere børsnoterte selskaper ser betydningen av å jobbe med bærekraft, fordi de konfronteres med det hver dag.

Ikke alle vet at Environmental, Social and Governance (ESG) er et begrep som brukes av investorer og finansinstitusjoner over hele verden til å beskrive hvilke kvalitative aspekter knyttet til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk som de ser på når de investerer i et selskap.
Selskapenes respons på ESG er at de selv jobber med samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR). De to begrepene er ganske like, men forskjellige på et bestemt punkt: ESG handler om økt verdi eller økt risiko i et selskap, mens CSR beskriver hvordan et selskap generelt jobber med bærekraft.
Når vi for eksempel vurderer om vi skal investere i et selskap eller innvilge det et lån, ser vi etter konkrete finansielle komponenter forbundet med miljø, sosiale forhold og forretningsetikk som vil kunne påvirke investeringene eller utlånet.
Selskaper som styrer risiko og muligheter knyttet til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk, har et bedre utgangspunkt fordi de eksponerer virksomheten for lavere risiko og dermed blir mer attraktive for investorer

Cecilia Fryklöf
- Vi legger merke til at både små og store selskaper stadig oftere blir stilt spørsmål om bærekraft, men fortsatt ikke alltid vet hvordan de skal svare på dem.

Det blir stilt stadig høyere krav til at selskapene har en klar bærekraftstrategi og vet hva ESG og CSR innebærer.
Et eksempel er et selskap vi snakket med nylig, som skulle utstede en obligasjon. I løpet av prosessen fikk selskapet stadig flere spørsmål om bærekraft fra store institusjonelle investorer og tok kontakt med oss for å få hjelp og råd.
For oss som bank er det viktig å kunne støtte kundene med kompetanse innenfor bærekraft, noe vi allerede gjør for mange kunder i dag.

 

Les mer om Nordeas arbeid med bærekraft>

Question 2

Kan et selskap bli ESG-sertifisert, og hvilke regler gjelder?
Sasja Beslik
- Nei, men det er et tiltak på vei på europeisk nivå knyttet til konseptet med sertifisering

Nordea deltar i arbeidet på europeisk nivå både ved å bidra med kompetanse og ved å delta i en mengde forskjellige komiteer og snakke om disse sakene, og hvordan banksektoren vil bli berørt

Cecilia Fryklöf
- Per i dag er det i større grad et spørsmål om å ta ansvar selv.

Det interessante med regler i et investorperspektiv er at det vil være enklere å sammenlikne forskjellige investeringsprodukter hvis alle selskapene må forholde seg til de samme kritieriene. Slik situasjonen er i dag, er det som å sammenlikne epler og pærer. Derfor har investorene selv et visst ansvar for å analysere selskapene de investerer i. Hvis du for eksempel går i banken og sier “Jeg ønsker å investere i bærekraftige fond”, kan banken gi deg en erklæring om bærekraftige produkter basert på hvordan banken selv ser på bærekraft. Med et nytt regelverk kommer det til å endre seg i fremtiden, men inntil videre er det litt vill vest. Så lenge du har to klimasmarte aksjer, kan du kalle produktet bærekraftig, og det gir mange utfordringer. Men om en stund vil ikke det være mulig, fordi et produkt ikke kan betegnes som “bærekraftig” hvis det ikke oppfyller regelverkets krav til bærekraft.
EU-tiltaket Sasja nevner, omfatter også å innarbeide bærekraft i de nye MiFid-reglene. Når vi gir kundene investeringsråd, skal også bærekraftsaspekter dekkes. Det er foreslått å gjøre dette til en del av egnethetsvurderingen.

Question 3

Beskriv implikasjonene av en bærekraftig investering. Hva er de viktigste bærekraftsaspektene?
Sasja Beslik
- To ting - hvilken sektor selskapet opererer i, og hvilken geografiske region det opererer i.

Vi ser på selskapets vilje til å styre risiko på disse områdene. Vi ser på deres etiske retningslinjer, på samme måte som vi selv må oppfylle slike retningslinjer, hvis vi tar utgangspunkt i en bank. Det vil si – har selskapet en Kjenn-din-kunde-rutine som fungerer? Har det forsikret seg om at produktene og tjenestene er bærekraftige? Forstår selskapet hvilken risiko virksomheten innebærer? Vil produktene og tjenestene kunne skade miljøet og menneskene på en eller annen måte? Finnes det klare rutiner?

Cecilia Fryklöf
- Miljø, menneskerettigheter og ansettelsesvilkår er generelle aspekter vi vurderer.

Men det som er viktig for oss, er kanskje mindre viktig for et selskap i en helt annen sektor eller geografisk region. Likevel er vurderingskritieriene i bunn og grunn de samme, og det er klart hva vi ser etter.
Det har skjedd en endring fra bare å snakke om bærekraftige investeringer – og bare ta etiske og moralske standpunkter – til en mer moderne tilnærming der man forsøker å inkludere bærekraft i investeringsprosessene ved å vurdere miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold, og ser på risiko og muligheter for selskapene og hva som kan være viktige aspekter. Ta inn selskaper som er ledende i stedet for å bare utelukke.

Question 4

Hvis du skulle gitt et råd om bærekraft i forbindelse med et selskaps virksomhet og investeringer, hva vil det være?
Sasja Beslik
- Ikke jobb med bærekraft hvis du ikke mener noe med det. Det er mitt første råd.

Bærekraft er ikke en destinasjon – det er en prosess. Det finnes faktisk selskaper som jobber med bærekraft i prosessene sine uten at de vet om det.
Hvis du vil vite mer om hvordan forskjellige virksomheter som for eksempel European Investment Bank, Stora Enso og Tele2 jobber med bærekraft, kan du lese om dette i ESG-utgaven av Nordea On Your Mind. Der finner du intervjuer med Bertrand de Maziéres, Director General Finance, og Eila Kreivi, Head of Capital Markets, om hvordan EIB ble en pionér på grønne obligasjoner. På selskapssiden er det intervjuer med konsernsjef Karl-Henrik Sundström i Stora Enso og konsernsjef Allison Kirkby i Tele2, der de snakker om hvordan selskapene har innarbeidet ESG og bærekraft i forretningsstrategiene sine.

Cecilia Fryklöf
- Bærekraftsaspekter kan alltid inkluderes i investeringsbeslutningene uansett hvordan selskapet velger å forvalte pengene sine.

Konkrete tiltak omfatter blant annet å evaluere investeringer i et bærekraftsperspektiv og vurdere om analysen kan gjøres internt eller om det er behov for hjelp utenfra. Det er flere forskjellige ting som kan gjøres, for eksempel å sette krav til motparter innenfor investeringer. Å fastsette krierier, for eksempel å bekrefte at motparten har underskrevet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, som innebærer at ESG-aspekter skal tas hensyn til i investeringsprosessen. Hvilke bærekraftspørsmål er viktige for selskapet? Hvis du i din daglige virksomhet for eksempel jobber med spørsmål knyttet til arbeidstakerrettigheter, og hvis disse spørsmålene er sentrale for selskapet, bør dette kanskje også være avgjørende for selskapene du velger å investere i.

 

Last ned Nordeas ESG brosjyre >

Selskapene må jobbe mot FNs bærekraftsmål for å oppnå en bærekraftig fremtid

FNs mål innen 2030 er å utrydde fattigdom, redusere ulikhetene i verden, stanse klimaendringene, fremme fred, rettferdighet og samarbeid.

FNs mål att till år 2030 att ha avskaffat extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa

Question 5

Hvilke bærekraftige investeringsprodukter er tilgjengelige?
Sasja Beslik
- Mange! Vi kan beskrive dem som en bilflåte med bensindrevne, hybrid- og elektriske biler.

Vi har den bensindrevne varianten, dvs, de fleste av produktene, og så har vi en rekke hybrider som kombinerer tradisjonelle investeringer med litt bærekraft, og så har vi elektriske biler, dvs. bærekraftige investeringsprodukter, som det finnes veldig få av på markedet.
Vi begynner å bevege oss i retning av en verden med bærekraftige produkter som vil gjenspeile de tradisjonelle produktene vi har i dag, og utviklingen skjer raskt. Jeg lover at det om fem år vil være to muligheter: bærekraftige eller ikke-bærekraftige kurver. Det vil være valget.

Cecilia Fryklöf
- Enkeltinvesteringer, aksjer, obligasjoner, fond, kombinasjonsprodukter, osv.

Det avhenger også av hvordan du ønsker å forvalte investeringsporteføljen – hvilke ressurser du har. Hvis selskapet for eksempel har en enhet som investerer i forskjellige selskaper, bør det sørge for at den finansielle analysen av mulige investeringsobjekter også omfatter en bærekraftsanalyse.
Hvis du i stedet investerer i fond, kan du kreve at fondsforvalteren tar hensyn til bærekraft i investeringsprosessen. Du kan stille samme slags krav til alle podukter uavhengig av om de er enkeltinvesteringer, aksjer, obligasjoner, fond, kombinasjonsprodukter, osv.

Question 6

Hva er trenden innenfor bærekraftige investeringer - går det opp eller ned?
Sasja Beslik
- Jeg vil si at det er en oppadgående trend fordi det rett og slett er en nødvendighet for verden, gitt at vi står overfor asymmetriske utfordringer.

De tradisjonelle investeringskurvene er mat, energi, vann, medisin, transport og penger. Dette er områder som gjør at verden går rundt, og de vil sannsynligvis fortsette å gi investeringsmuligheter fordi det i disse sektorene vil være selskaper som klarer å håndtere de asymmetriske risikoene vi står overfor. Et eksempel er tørke i Midtøsten som vil føre til flere konflikter, og som på sin side vil føre til større strømmer av flyktninger osv. Så klimaødeleggelser er en del av det store bildet som forverrer situasjonen mange steder i verden. I en slik situasjon er det behov for forskjellige løsninger når det gjelder energitilførsel, vannforbruk osv. Og det betyr at det er mye penger i dette på to måter – delvis i risikostyring og delvis i investeringsmulighetene som tilbys av selskaper som driver utviklingen innen bærekraft.

Cecilia Fryklöf
- Minstenivået blir hele tiden hevet gjennom nye regler og kundenes etterspørsel.

Trenden peker definitivt oppover. Neste generasjon er ikke interessert i investeringer som har en negativ innvirkning på verden rundt. Tidligere har fokuset nesten bare vært på å utelukke i investeringsprosessene, blant annet gjennom norm- og sektorbasert screening, som fortsatt er det vanligste. Men faktorene som øker mest, er investeringer som gjør en forskjell og investeringer med bærekraft som tema.

EUROSIF

 

 

Question 7

Koster bærekraftige investeringer mer enn andre produkter, og er det ikke mer lønnsomt å investere i selskaper som ikke fokuserer på bærekraft?
Sasja Beslik
- Spør British Petroleum og Volkswagen om det koster å ikke være bærekraftige.

Det koster mye å IKKE inkludere bærekraft i forretningsstrategien. Det er mange selskaper med verdenskjente merkevarer som har erfart det.

Cecilia Fryklöf
- Bare se på hvilket aksjeprodukt som ga best avkastning i fjor.

Nordea Swedish Star som har et klart fokus på ESG, og som har vært gjenstand for omfattende analyse, med vekt på miljøet, menneskerettigheter og forretningsetikk.

Question 8

I hvilke deler av verden er interessen for ESG og bærekraft minst og størst?
Sasja Beslik
- Generelt skjer det ikke nok i utviklingslandene.

De trenger virkelig å vurdere bærekraft i et langsiktig perspektiv i den videre utviklingen. Men fordi de ikke har penger, skjer det veldig lite. Vi ser også at USA ligger urovekkende langt etter, mens høyeksportland som Kina faktisk har begynt å fokusere veldig på bærekraft, og gjør det ganske bra.

Cecilia Fryklöf
- Fremst ligger Europa, med Norden i spissen.

I rapporten The death of dirty investing ble nordiske institusjoner gjennomgått, og det ble slått fast at hele 99 prosent av nordiske institusjonelle eiendeler til forvaltning allerede inkluderer en eller annen form for en ESG-policy, som jo er veldig positivt

Ups! Tillad marketing cookies for å se innhold som dette fra Nordea

Question 9

Hvorfor skal banker jobbe med bærekraft?
Sasja Beslik
- Bankene er viktige i markedene. De distribuerer kapitalen dit det er behov for den, som et finansielt arteriesystem.

På grunn av rollen de har, er bankene eksponert for risiko, men også for muligheter, så de spiller en veldig viktig rolle i arbeidet for en bærekraftig fremtid. Vi kan alle påvirke, og bli påvirket. Hvis Golfstrømmen for eksempel skulle skifte kurs og gå 200 km lenger ut fra kysten av Norge, vil det inntreffe en mindre istid, og da vil det bli veldig vanskelig for mange av kundene våre å betale tilbake lånene sine. Derfor må vi vite hvilke kunder det knytter seg høy risiko til, samtidig som vi må vite hvilke kunder som er løsningen.

Cecilia Fryklöf
- Vi kan påvirke og bidra til en bærekraftig fremtid.

Nordea har indirekte risiko og muligheter gjennom kundene og må bidra til og muliggjøre de endringene som er nødvendige for å oppfylle klimaavtalen og skape en bærekraftig fremtid. Vi jobber med bærekraft på forskjellige måter i alle forretningsområdene våre, ikke bare innenfor investeringer. Vi engasjerer oss på forskjellige måter og forsøker for eksempel å påvirke sektorer som vi kan ha store eksponeringer mot, og der vi ser at det er store risikoer og utfordringer som ikke er håndtert på riktig måte. Ett eksempel er legemiddelindustrien og leverandørkjeden i India.

Hur vi som bank kan påverka genom fältbesök

Legemiddelindustrien er et av de raskest voksende segmentene i den indiske økonomien, og markedet forventes å øke til USD 100mrd innen 2025. Som en del av Nordeas engasjement for å undersøke effekten av forurensning fra legemiddelindustrien i India, har vi sammen med Changing Markets Foundation utarbeidet rapporten:
 “Hyderabad’s Pharmaceutical Pollution Crisis: Heavy Metal and Solvent Contamination at Factories in a Major Indian Drug Manufacturing Hub”.

 

Se filmene fra Nordeas feltbesøk >

 

Question 10

Til slutt – hva er deres egne bærekraftsmål?
Sasja Beslik
- Jeg skal reise mindre!

Cecilia Fryklöf
- Spre mer kunnskap om hvordan enkeltpersoner kan påvirke klimaet og miljøet.

Nordeas seks kortsiktige bærekraftsmål for 2018*

  1. Utvide ESG-screeningen for ansvarlige investeringer, ansvarlig finansiering og ansvarlige innkjøp
  2. Utarbeide policy-dokumenter for risikostyring for å identifisere de viktigste risikoene i verdikjeden med fokus på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, korrupsjonsbekjempelse og miljø.
  3. Utarbeide en KPI-policy
  4. Videreføre den oppdaterte bærekraftspolicyen og prinsippene for ansvarlig finansiering, investeringer og råd
  5. Etablere et mål for risiko knyttet til klimaendringer og menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden
  6. Formulere standpunkter og retningslinjer på aktuelle områder som forsvar og shipping.

 

*De tre første målene er fra 2017, mens de tre siste er nye.

Last ned Nordeas bærekraftsrapport

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.