Är politisk oro dåligt för Europa?
Är politisk oro dåligt för Europa?

Är politisk oro dåligt för Europa?

Den europeiska aktiemarknaden har haft en lite trögare utveckling jämfört med övriga regioner de senaste åren, trots ganska hyggliga förutsättningar.

För att den trenden ska vända krävs klarhet på ett par områden, och sker detta är potentialen i regionen god. Nordea har Europa som en av våra favoriter i vår taktiska strategi.

Det går faktisk ganska bra för Europa

Brexit, bankproblem och allmän politisk oro har präglat Europa en tid, vilket hämmat utvecklingen. Rent ekonomiskt har det dock varit mer positivt, och tillväxten är på spåret efter den långa svackan i spåren av finanskrisen. Det har dock överskuggats av specifika politiska händelser, som Brexit och folkomröstningen i Italien. Globala investerare lämnade också Europa under fjolåret, då utflödena var betydande.

Nordeas syn är att detta brus oftast får större rubriker än faktisk påverkan och dataskörden talar ett annat språk; Europa går faktiskt bra och tillväxten ligger klart över vad som anses vara den potentiella nivån. Tyskland är loket, men även de södra ekonomierna, med Spanien i spetsen, visar nu upp fina siffror.

En annan faktor, som vi anser har en mer motiverad påverkan, är att bolagsvinsterna i Europa i genomsnitt har varit lägre än i övriga världen. De senaste åren har enskilda kvartal varit riktigt bra, men den positiva utvecklingen har senare visat sig inte vara uthållig. Marginalutvecklingen har också lämnat en hel del att önska. Likt USA stod ändå bolagsrapporterna för det fjärde kvartalet 2016 för en positiv överraskning. Värderingsmässigt är det också fördel Europa, jämfört med den globala aktiemarknaden.

Politiska och ekonomiska risker

Framöver ser Nordea politiska risker. Valkalendern är späckad under 2017 och så har förhandlingarna om Brexit nu formellt startat. Räkna alltså med perioder av stor kursrörlighet på
grund av politiken. Likt övriga regioner skulle också en försämring av den ekonomiska utvecklingen vara negativt för europeiska aktier. Nordea anser att den risken är större än den politiska.

Tror du …

… på en bred uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande tre åren. Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de europeiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av både den globala tillväxtökningen och en ökad inhemsk efterfrågan. Aktieobligation Europeiska bolag är en trygg placering som erbjuds i ett alternativ, Chans. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron.

Intresserad av att köpa Aktieobligation Europeiska bolag?

Den 20 maj 2017 lanserade vi Aktieobligation Europeiska bolag Chans, som gör det möjligt för dig att investera i en trygg placering kopplad till den europeiska aktiemarknaden. Är du intresserad av att köpa Aktieobligation Europeiska bolag Chans kan du läsa mer här eller köpa direkt här.

Disclaimer

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar