Den ekonomiska tillväxten har momentum
Den ekonomiska tillväxten har momentum

Den ekonomiska tillväxten har momentum

Under april månad skedde inga stora rörelser på marknaderna, en trend som hållit i sig sedan slutet av februari. Den globala aktiemarknaden har ...

… trots allt stigit med sex procent i år, knappast ett dåligt resultat. Vad som förbryllat oss lite är att de långa räntorna har fallit tillbaka under samma period. Det har i praktiken inneburit att de flesta kreditslag fortsatt sin fina utveckling och likt aktier har avkastningen varit mer än tillfredsställande hittills i år.

Ett positivt momentum fortsätter

Vår syn är att riskfyllda tillgångsslag, och då framför allt aktier, har mer att ge. Grundscenariot är att den ekonomiska tillväxten, som haft ett bra momentum sedan förra sommaren, fortsätter att utvecklas väl. De framåtblickande indikatorerna, som varit väldigt starka det senaste halvåret, börjar dock rulla över, speciellt i USA. Därmed övergår riktningen i ekonomin från en accele-rationsfas till en utplaningsfas. Men denna utplaning sker ändå på en nivå som indikerar att ekonomin gått in i en expansionsfas. Det är positivt att tillväxten ökar i både de utvecklade mark-naderna och i tillväxtländerna, som kommit tillbaka efter ett par år av inbromsning.

Vi anser att tillväxten ger ett fortsatt stöd för aktier. Stigande bolagsvinster är en ännu starkare drivkraft för fortsatt positiv aktiemarknad än vad tillväxten är. Bolagens resultat för första kvartalet i år följer trenden som startade i Q3 2016 och vinsttillväxten ser ut att bli den högsta på över fem år. För helåret 2017 väntas bolagsvinsterna öka med cirka 13 procent, något optimistiskt enligt oss, men 7-9 procent är fullt realistiskt. Vinsterna är ett centralt argument till att vi rekommenderar övervikt i aktier.

Tillfällig räntenedgång

Vi tror mindre på långa räntor, där utsikterna är blygsamma. Den räntenedgång som vi sett den senaste tiden tror vi är tillfällig. Inflations-förväntningarna, som steg rejält under andra halvåret 2016, har fallit tillbaka, då energipriserna inte längre stiger samtidigt som Trump mött den politiska verkligheten på Capitol Hill. De expansiva delarna av hans agenda har visat sig svåra att få igenom, vilket marknaden plockat upp. Risken att centralbankerna därmed skulle höja aggressivt har minskat, och räntorna har fallit tillbaka. De långa räntorna kommer att vara låga länge. Sammanfattningsvis behåller vi alltså inriktningen i den taktiska allokeringen, med fokus på riskfyllda tillgångar som aktier.

Inom aktier fortsätter vi rekommendera övervikt i Europa och i tillväxtmarknaderna. Dessa regioner har enligt oss den största relativa potentialen att dra nytta av vårt huvudscenario. Ekonomisk tillväxt, bolagsvinster och värdering är alla faktorer som talar för dessa marknader. Vi tror mindre på USA, som är högt värderat och visar upp ett lägre vinstmomentum, och Japan, som är fast i en ”yen-fälla”.

Författare: Michael Livijn

Psst …

Är du interesserad av att investera i globala och nationella bolag? Just nu erbjuder vi placeringar på europeiska och svenska bolag. Läs mer här.

 

Disclaimer

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar