Den svenska bostadsmarknaden
Den svenska bostadsmarknaden

Den svenska bostadsmarknaden

Är det början på slutet av en 20-årig prisuppgång vi nu bevittnar?

Under hösten har det spritt sig en stor osäkerhet kring utvecklingen på bostadsmarknaden. Försäljningen har gått trögare och priserna har sjunkit. Utbudet är förhållandevis högt, inte minst av nyproducerade bostäder, vilket lär pressa ned priserna ytterligare i närtid. Nervositeten har också orsakat kraftigt fallande aktiekurser för flera fastighetsbolag sedan i våras.  Är det början på slutet av en 20-årig prisuppgång vi nu bevittnar?

Byggandet

Bostadsbyggandet ökar sedan en tid tillbaka mycket snabbt. Den branta uppgången i byggandet ökar riskerna på bostadsmarknaden.

Bostadsräntorna

Under de senaste 20 åren har de stigande huspriserna sammanfallit med en markant räntenedgång. Vår prognos är att boräntorna kommer att stiga något framöver. Men uppgången blir måttlig.

Åtgärderna och prognosen

Hushållens lånevillkor kan alltså komma att stramas åt något framöver, vilket också skulle dämpa bostadspriserna.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar