Nordea Economic Outlook: Tillväxtinjektion

Vaccinering är avgörande och ger en viktig injektion till återhämtningen. Den höga smittspridningen får tillväxten att tappa fart i närtid. Återhämtningen därefter blir kraftigare och helåret förväntas inte påverkas nämnvärt.

LADDA NER ECONOMIC OUTLOOK HÄR

Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

– Smittspridning och restriktioner bedöms minska under andra kvartalet och i sommar går vi mot ett mer normalt läge, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Chefekonom Annika Winsth

Chefekonom Annika Winsth

Sverige står starkt och förutsättningarna är på plats för en snabb återhämtning. Stora delar av ekonomin är tillbaka på förkrisnivåer och hushållen är redo att konsumera när restriktionerna trappas ned.

– Arbetsmarknaden visar fortsatt motståndskraft och det värsta är bakom oss även vad gäller den andra vågen. Det finns många lediga jobb och varseltalen är på låga nivåer. Det skapar förutsättningar för en snabb förbättring även på arbetsmarknaden, säger Annika Winsth.

Tudelningen mellan hårt drabbade branscher och övriga ekonomin består några kvartal till. Samtidigt är de stimulanser som har tillkännagivits världen över extremt expansiva och stöttar tillväxten.

Riksbanken ligger still och lämnar såväl reporäntan som uppköpsprogrammen oförändrade under överskådlig tid. Kronan har stärkts påtagligt och förväntas fortsätta göra det. Det accepteras av Riksbanken, även om det dämpar det redan låga kostnadstrycket.

– Bostadsmarknaden är het i hela Norden. I Sverige får den stöd av att Riksbanken håller reporäntan oförändrad och stödköper bostadsobligationer vilket pressar ned räntorna. Bostadspriserna väntas stiga med 9 procent 2021 jämfört med i fjol, säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal   2018 2019 2020P 2021P 2022P
BNP, % 2,0 1,3 -2,7 4,1 3,0
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,1 1,4 -2,9 4,0 3,0
Arbetslöshet, % 6,3 6,8 8,4 8,2 7,4
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,1 1,7 0,5 1,6 1,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,8 0,6 -3,2 -2,2 -0,8

Läs hela rapporten här.

Nedan finner du inspelningen där Nordeas ekonomer diskuterar de viktigaste slutsatserna från rapporten.

Hoppsan! Tillåt marknadsföringskakor för att se innehåll som detta från Nordea

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar