Hoppsan! Tillåt marknadsföringskakor för att se innehåll som detta från Nordea

Nordeas ekonomer presenterar huvudpunkterna från rapporten och svarar på publikens frågor.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har fått mycket stora effekter på världshandeln och på svensk ekonomi. Än så länge övervintrar många företag med permitteringar och andra stöd, men utvecklingen under hösten blir avgörande för företagens livskraft och därmed för arbetsmarknaden, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Nordea chefekonom Annika Winsth

Nordea chefekonom Annika Winsth

Riksbanken och Riksgälden har agerat kraftfullt genom att säkra kreditförsörjningen. Även regering och riksdag har sjösatt massiva stödåtgärder. Men risken finns ändå att det inte räcker och att det krävs mer stimulanser och stödåtgärder då återhämtningen tycks dra ut på tiden.

– Nordea räknar med ytterligare 100 miljarder kronor i finanspolitiskt stöd i år. Omställningsstödet kan behöva förlängas och hushållen stöttas när återhämtningen ska påbörjas. Kommuner och landsting var hårt pressade redan innan krisen och skattehöjningar som lösning i detta läge är inte troligt, säger Annika Winsth.

Nordea Economic Outlook May 2020 cover Swedish

Nuvarande kris är en extern chock och hushållen har därmed en hyggligt stabil finansiell ställning. Många tidigare kriser har kännetecknats av ett behov av rätta till hushållens balansräkningar, vilket ofta drar ut på tiden.

– Nedgången i hushållens konsumtion är påtaglig i närtid och det sköra läget på bostadsmarknaden utgör en risk. Men återhämtningen kan ske relativt snabbt om oron för smittspridning och risken för arbetslöshet mildras, säger Annika Winsth.

Trots mycket låg inflation sänker inte Riksbanken räntan under prognosperioden. Fokus är snarare på att stötta företagen i ett mycket utsatt läge. Den svaga ekonomiska utvecklingen talar för fortsatt mycket låga räntor och att kronan förblir svag så länge riskaptiten är låg.

Produktionen och den ekonomiska aktiviteten var sannolikt som lägst i april i många länder. En viss återhämtning har börjat. Vi vet dock fortfarande inte hur länge vi tvingas leva med restriktioner på grund av viruset och riskerna är därmed fortsatt påtagliga.

 

Sverige, nyckeltal   2018 2019 2020P 2021P
BNP, % 2,2 1,2 -5,8 4,1
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,3 1,3 -6,0 4,0
Arbetslöshet, % 6,3 6,8 9,1 9,6
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,1 1,7 0,2 1,3
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,8 0,5 -8,0 -4,0

 

Läs hela rapporten här.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar