Hoppsan! Tillåt marknadsföringskakor för att se innehåll som detta från Nordea

Nordeas ekonomer presenterar huvudpunkterna från rapporten och svarar på publikens frågor.

 

– Den ekonomiska nedgången var dramatisk i våras. Men svensk ekonomin växer nu på bred front och redan till nästa sommar är BNP-nivån tillbaka där den var före krisen, säger Annika Winsth Nordeas chefekonom.

Chefekonom Annika Winsth

Chefekonom Annika Winsth

Återhämtningen inleddes i juni och förutsättningarna ser fortsatt goda ut. Risken för bakslag och en kraftigt ökad smittspridning går inte att utesluta, men det finns även möjligheter för en bättre utveckling. Till exempel kan tillväxten i Sverige bli högre än beräknat i denna rapport – inte minst efterfrågan från våra grannländer är solid.

– Arbetslösheten toppar nu och varslen stabiliserades på en normal nivå redan under sommaren. Det samtidigt som antalet nya lediga platser vänder upp och delar av de stora varsel som lades i våras inte tycks resultera i uppsägningar, fortsätter Annika Winsth.

Bostadspriserna förväntas stiga med 6 procent i år. Tillsammans med en ljusning på arbetsmarknaden ger det hushållen tillförsikt.

Nordea Economic Outlook September 2020 cover Swedish– Några allmänna och större stimulanspaket för att starta igång ekonomin behövs därmed inte. Riktade stöd till särskilt drabbade sektorer och åtgärder för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är däremot motiverade. Kloka strukturåtgärder, och då inte minst inom utbildning, bör alltid vara i fokus, säger Annika Winsth.

Riksbanken har parkerat styrräntan på nollan trots lågt kostnadstryck. Istället använder sig Riksbanken av sin balansräkning. Ränteskillnaderna mot omvärlden har minskat, vilket har gjort kronan mer attraktiv. Kronan stabiliseras på en starkare nivå jämfört med de senaste åren.

Även globalt ser det nu ljusare ut. Den för Sverige så viktiga världshandeln kommer igång igen i takt med att länder öppnar upp.

Läs hela rapporten här.

Sverige, nyckeltal   2018 2019 2020P 2021P 2022P
BNP, %   2,0 1,3 -3,2 4,1 2,0
BNP, kalenderkorrigerad, %   2,1 1,3 -3,5 4,0 2,0
Arbetslöshet, %   6,3 6,8 8,5 8,5 7,4
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %   2,1 1,7 0,5 1,1 1,0
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP   0,8 0,4 -4,3 -3,3 -1,5

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar