Balloons against a blue sky
Nordea Economic Outlook: Ohämmad tillväxt

Nordea Economic Outlook: Ohämmad tillväxt

Svensk ekonomi rusar och i stort pekar alla indikatorer åt rätt håll. Arbetsmarknaden förbättras snabbt samtidigt som såväl regering som Riksbank stimulerar massivt. Risken för överhettning är större än för ekonomiska bakslag av pandemin.

LADDA NER ECONOMIC OUTLOOK HÄR

Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

– Redan till midsommar bör 70 procent av den vuxna befolkningen ha fått en första dos vaccin eller varit sjuka. Restriktionerna bör då lättas och samhället öppnas upp. Det skapar förutsättningar för en rejäl studs uppåt även i de branscher som har drabbats särskilt hårt av pandemin, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Chefekonom Annika Winsth

Chefekonom Annika Winsth

Hushållen står ovanligt väl rustade och är beredda att öka sin konsumtion samtidigt som många krisbranscher såsom hotell, restaurang, taxi med flera är flexibla och snabbt kan återanställa personal.

– Arbetslösheten sjunker under 8 procent redan i sommar. Allt fler går till jobb, få blir långtidsarbetslösa och bristen på arbetskraft ökar snabbt, säger Annika Winsth.

Svensk ekonomi är urstark, men Riksbanken tycks inte lägga någon större vikt vid det. Penningpolitiken förblir expansiv då inflationen bara tillfälligt når målet. Den låga räntan är ett viktigt skäl till att bostadspriserna skenar.

– Den ekonomiska krisen är bakom oss och fokus bör nu inriktas på att rusta Sverige för framtida utmaningar. Risken är överhängande att regeringen stimulerar för mycket och inte fasar ut stöden tillräckligt snabbt, inte minst med tanke på att det är val nästa år. Det är alltid lättare att sjösätta stimulanser än att ta tillbaka dem, säger Annika Winsth.

Läs hela rapporten här.

Sverige, nyckeltal   2018 2019 2020 2021P 2022P
BNP, % 2,0 1,4 -2,8 4,6 3,0
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,1 1,4 -3,1 4,5 3,0
Arbetslöshet (AF), % 7,0 7,0 8,5 8,0 7,0
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 2,1 1,7 0,5 1,6 1,2
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 0,8 0,6 -3,1 -2,4 -0,4

 

Nedan finner du inspelningen där Nordeas ekonomer diskuterar de viktigaste slutsatserna från rapporten.

Hoppsan! Tillåt marknadsföringskakor för att se innehåll som detta från Nordea

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar