Mycket talar för att räntebotten är passerad och att globala räntor kommer att stiga. Vi belyser här 3 bakomliggande faktorer och tittar på vad det betyder för de svenska räntorna.

Amerikanska centralbanken planerar fler höjningar
Den amerikanska centralbanken Fed höjde sin styrränta i juni för andra gången under 2017 och planerar att genomföra ytterligare en höjning innan årets slut. Tre höjningar är även vad Fed planerar för nästa år. Sedan Fed började strama åt den amerikanska ekonomin i december 2015 har de höjt räntan fyra gånger. Trots detta har de finansiella förhållandena i USA inte stramats åt utan tvärt om blivit lösare. Det finns således fortsatt stort utrymme för den amerikanska centralbanken att fortsättningsvis höja räntan.

Amerikanska centralbanken låter stats- och bostadsobligationer förfalla
Fed kommer även att minska sin balansräkning genom att låta innehaven av stats- och bostadsobligationer förfalla i en inledande takt om 10 miljarder dollar per månad. Takten kommer sedan öka gradvis varje kvartal och nå taket på 50 miljarder dollar per månad inom ett års tid.

Marknaden har inte tagit höjd för kommande räntehöjningar
De finansiella marknaderna har däremot inte tagit höjd för kommande Fedhöjningar. I dagsläget har marknaden bara prissatt drygt en och en halv höjning innan nästa års slut. Vi anser det osannolikt att Fed slår av på takten på ett sådant sätt. Får vi rätt kommer räntorna korrigeras upp för att ta höjd för höjningarna.

Vad betyder en amerikansk räntehöjning för svenska räntor?

När de amerikanska räntorna stiger talar mycket för att de drar med sig sina europeiska motsvarigheter som så många gånger förr. Ett exempel på det såg vi när Trump valdes till president vilket ledde till att den svenska tioårsräntad tredubblades, förvisso från en låg nivå. Ett annat exempel hittar vi nu i juni när ett uttalande från ECB:s president Mario Draghi fick europeiska räntor att stiga kraftigt och ledde till att den svenska tioårsräntan steg med 0,2 procent på bara två dagar. Det kan med andra ord gå fort på räntemarknaden.

 

Hur drabbas du av en räntehöjning?

”Då globala räntorna ser ut att stiga framöver kan det vara bra att redan nu se över sina räntesäkringar, både som privatperson och företagare, enligt Daniel Grgic, Senior Sales Manager. Många har idag rörlig ränta på sina lån och har därför inget skydd om räntorna skulle börja stiga. En ränteökning om 1,0%-enhet kan för många företag fördubbla räntekostnaderna.”

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar