Har du för mycket aktier – och därmed tar för stor risk?
Har du för mycket aktier – och därmed tar för stor risk?

Har du för mycket aktier – och därmed tar för stor risk?

De senaste fem åren har aktiebörserna generellt utvecklats starkt. Den positiva aktieutvecklingen kan ha medfört att risken i många portföljer ...

 har ökat markant. Är det dags att sänka risken, och hur kan du i så fall gå tillväga?

Sedan årets början har den globala aktiemarknaden stigit med sex procent, vilket resulterat i att de svenska hushållens aktieförmögenhet och medelportfölj generellt har ökat i värde, berättar Axel Arenlind, en av Nordeas specialister på strukturerade placeringar.

Andelen aktier har också ökat och det har medfört att många portföljer i dag möjligtvis har en ”för stor” andel aktier i förhållande till andra tillgångsslag. Frågan är om det nu kan vara dags att sänka risken i din portfölj? Axel Arenlind tycker att det är viktigt att löpande följa sina placeringar och agera utifrån marknadsrörelserna för att hela tiden ha en bra balans i portföljen.

Alla aktieplaceringar har inte samma risk …

Att ha haft en stor andel aktier i portföljen har som sagt varit värdeskapande de senaste åren, men övervikten mot aktiemarknaden kan ha lett till att många placerare i dag tar ett större risktagande än vanligt. Men finns det då en möjlighet att sänka risken, men fortfarande behålla den stora potential som aktiemarknaden ger? Ja, svarar Axel Arenlind.

Ett alternativ är att sälja en del av dina befintliga aktieplaceringar och istället köpa kapitalskyddade placeringar, där aktieobligationer är den vanligaste formen. Med dem tjänar du pengar när aktiemarknaden stiger i värde, men behöver inte vara med på nedgångar när börsen faller. På så sätt sänker du risken i portföljen, samtidigt som du har kvar potentialen, förklarar Axel Arenlind.

Vill du veta mer om hur kapitalskyddade placeringar fungerar? Klicka här.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar