Heja Sverige eller?
Heja Sverige eller?

Heja Sverige eller?

Precis som den globala aktiemarknaden avslutade Stockholmsbörsen förra året starkt. Den positiva börsutvecklingen kan till stor del ...

… förklaras av en kombination av fortsatt återhämtning i den globala ekonomin och låga räntor.

Den starka avslutningen av 2016 beräknas forsätta 2017

Den starka avslutningen på förra året beräknas fortsätta under 2017, och vi bedömer att vinsterna globalt kommer att växa med mellan 7 och 9 procent. Vinsterna kommer att bli ett centralt stöd då värderingen knappast tillåter mer p/e-expansion från nuvarande nivåer utan högre vinster. Omvänt kommer värderingen inte vara ett stöd om vinsterna skulle falla tillbaka igen. Vad gäller de långa räntorna har vi inte heller ändrat syn; den mest sannolika riktningen är uppåt.

Frågan är hur mycket och hur snabbt. Då vi inte ser kraftigt högre räntor framöver anser vi att riskerna för aktiemarknaden är relativt begränsade. För betydligt högre räntor krävs det inflation, och även om den stigit på grund av högre energipriser klingar snart baseffekterna av. Kort sagt, sedan förra månaden ser vi ingen anledning att ändra vår övervikt i aktier relativt långa räntor.

Förväntansbilden för vinstutvecklingen har nått mer rimliga nivåer, och vinstutsikterna har förbättrats. På vinstsidan ser det faktisk ganska ljust ut. I och med att Stockholmsbörsen är relativt liten och cyklisk till sin natur, är det viktigt att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas väl.

Heja Sverige eller?

Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de svenska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av den globala tillväxtökningen som förväntas öka bolagsvinsterna.

Intresserad av att köpa svenska bolag?

Den 22 april 2017 lanserade vi Aktieobligation Svenska bolag Chans, som gör det möjligt för dig att investera i en trygg placering på den svenska aktiermarknaden. Är du intresserad av att köpa Aktieobligation Svenska bolag Chans kan du läsa mer här eller köpa direkt här.

Disclaimer

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar