Ingen reporäntehöjning 2018
Ingen reporäntehöjning 2018

Ingen räntehöjning i sikte

Annika Winsth konstaterar i Boränteprognosen att kronan är svagare än Riksbanken räknat med, och att inflationen därmed är högre än väntat.

Kronan är svag, svagare än vad Riksbanken räknat med, och inflationen är därmed högre än väntat. Det och att den europeiska centralbanken, ECB, sitter still i båten talar för att det dröjer länge innan Riksbanken höjer räntan.

Den amerikanska centralbanken, Fed, höjer styrräntan ett flertal gånger såväl 2018 som 2019. Globalt har tillväxten överraskat positivt, inte minst i euroområdet. Det talar för att räntor med längre löptid har bottnat och sakta stiger framöver. Nordeas bedömning är att räntan på en tioårig svensk statsobligation mer än fördubblas på två års sikt. Det är en mycket kraftig procentuell ökning, men en ränta på två procent om två år är fortsatt en historiskt låg tioårsränta.

Läs hela Nordeas Boränteprognos HÄR > 

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar