Ingen reporäntehöjning 2018
Ingen reporäntehöjning 2018

Ingen reporäntehöjning 2018

Annika Winsth konstaterar i Boränteprognosen att Riksbanken ligger still och höjer inte reporäntan förrän i början av nästa år.

Oro över utvecklingen på bostadsmarknaden kan dock driva upp bostadsräntorna mer.

Ett lugnare politiskt världsläge, tillväxt på de flesta håll samt en fortsatt expansiv penningpolitik talar för god världskonjunktur 2018. Det är positivt för en liten exportberoende nation som Sverige.

Även svensk ekonomi utvecklas väl med en tillväxt på 2,5 procent i år. Sysselsättningen har ökat mycket snabbt och det är stor brist på arbetskraft inom många sektorer. Trots det förblir löneökningarna måttliga och inflationen väntas falla tillbaka och ligga under inflationsmålet både i år och nästa år.

Läs hela Nordeas Boränteprognos HÄR >

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar