Joe Biden USA:s nya president? – så påverkas svenska företag

Joe Biden ser ut att segra i det amerikanska valet. Detta innebär sannolikt en mer förutsägbar handelspolitik, höjda skatter på bolag och höginkomsttagare samt stora gröna investeringar. Men hur påverkas svensk ekonomi och svenska företag av det amerikanska valresultatet? Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden på Nordea Sverige, ger här sin syn.

En tid av osäkerhet kommer troligen följa, då senatsvalet ännu inte är färdigräknat och Donald Trump inlett rättsprocesser i ett flertal stater för att ogiltigförklara rösträkningen. Klart är ändå att det amerikanska valresultatet får effekter långt utanför USAs gränser.

Peter Dalmalm Chef För Företagsmarknaden På Nordea Sverige

USA är centralt för världsekonomin och därmed även för svensk konjunktur. Demokraternas seger har därför stor påverkan på en mindre ekonomi såsom Sverige som är beroende av en väl fungerande handel.

Peter Dalmalm pekar på vikten av stabilitet. “Sveriges handel med omvärlden är stor och ligger till grund för ett stort antal svenska jobb, det är mycket viktigt att vi kan få till ett mer förutsägbart och stabilt handelsklimat. I detta har USA en viktig roll och Joe Bidens politik kan innebära en ökad stabilitet”, säger han.

Peter Dalmalm lyfter tre aspekter som han anser kan komma att ha stor påverkan på Sveriges företagare i och med demokraternas vinst.

Ett mer förutsägbart handelsklimat

I och med Demokraternas seger kan vi förvänta oss en mer förutsägbarhet i handelspolitiken, framförallt genom ett större intresse av dialog och samarbete med Europa. President Biden förväntas fortsätta värna om amerikanska intressen, men troligen inte genom tullar – som varit en del av Donald Trumps politik – utan mer genom samtal och samarbeten. För Sverige och svenska företag är öppenhet och samarbeten avgörande då vi är små aktörer och har lättare att hävda våra intressen tillsammans med andra.

Om Demokraterna bidrar till en tydligare handelspolitik, så gynnar det bolag som sysslar med import och export. En mer öppen handel bidrar till bättre konkurrens, vilket i sin tur gör prisbildningen mer transparant, samt till ökad innovation.

Dollarn lär försvagas

I kontrast till Donald Trump förväntas Joe Bidens mer öppna attityd mot omvärlden bidra till mindre fokus på USA och därmed till en svagare dollar. Även ett vaccin mot viruset försvagar dollarn, då riskviljan ökar i takt med att samhällen allt mer kan gå tillbaka till det som tidigare ansågs vara normalt. Stärks kronan mot dollarn ger det svenska företag billigare import från USA medan det omvända gäller för exportbolagen.

Får Demokraterna majoritet i senaten kan planerade höjningar av bolags- och förmögenhetsskatter ge en viss avkylningseffekt på aktiemarknaden. Demokraterna är beroende av senaten för att få igenom sin politik och där vet vi ännu inte valutgången, just nu ser det ut som att de förlorar den. Får Republikanerna majoritet i senaten lär den amerikanska centralbanken Federal Reserve behöva göra mer för att stötta den amerikanska ekonomin då finanspolitiken blir mindre expansiv.

Ytterligare stöd för gröna satsningar och investeringar

Biden har under valrörelsen flaggat för stora gröna investeringar, vilka dock inte lär gå igenom fullt ut om Republikanerna tar makten i senaten. Skillnaden mot Donald Trumps politik är dock stor och det lär under alla omständigheter ske en omsvängning mot en mer hållbar utveckling. Det kan gynna hållbara svenska bolag som är aktiva i USA eller bolag som har lösningar på miljöutmaningarna. Glädjande nog så har Biden i och med sin valseger gått ut och sagt att USA kommer att återansluta sig till Parisavtalet, vilket har stor betydelse för möjligheten att uppnå klimatmålen då USA är ett så pass stort land. Hållbarhet står högt upp på den svenska agendan och får allt större utrymme bland många bolag. Som bank erbjuder vi redan idag gröna företagslån som stöttar företag att ställa om till att agera mer hållbart.

Som företagare är det viktigt att tänka långsiktigt, och inte agera för hastigt på den osäkerhet vi står inför idag. Utvecklingen i USA har betydelse för Sverige och svenska företag, men får vi ett vaccin i närtid så har det en betydligt större påverkan på konjunkturen.

Ta del av webbinariet från 4 nov, Presidentvalet i USA, Nordeas eftervalsanalys (Inspelningsdag 4/11, kl. 9.30-10.15).

Läs mer om hur Nordea kan stötta ditt företag med din utrikeshandel

Lyssna in på Nordeas sparpodd om hur dina investeringar kan påverkas

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/insights.nordea.com/httpdocs/www/wp-content/themes/nordea/layouts/related/custom-articles.php on line 14