23 nov kl 9.00-9.30 ”Boränteprognosen” med Annika Winsth
23 nov kl 9.00-9.30 ”Boränteprognosen” med Annika Winsth

Konjunkturrapport: Högtryck utan inflation

Sveriges ekonomi går exceptionellt starkt och endast flaskhalsar tycks hämma tillväxten.
Bakom utvecklingen står både en hög internationell och inhemsk efterfrågan. Den expansiva ekonomiska politiken ökar de risker vi redan nu ser i ekonomin. Inflationstrycket förblir lågt. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Economic Outlook.

Det är ett unikt läge i den svenska ekonomin

Hoppsan! Tillåt marknadsföringskakor för att se innehåll som detta från Nordea

– Det är ett unikt läge i den svenska ekonomin. Den internationella konjunkturen är starkare än på länge samtidigt som en redan hög inhemsk efterfrågan eldas på av låga räntor och finanspolitiska stimulanser, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Tillväxten i Sverige landar enligt Nordeas prognos på 3,3 procent för helåret 2017 men dämpas 2018 till 2,6 procent. De ekonomiska stimulanserna tilltar under valåret 2018 och landar på 40 miljarder, eller nära 1 procent av BNP, vilket är i linje med regeringens signaler.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar