Nordea Economic Outlook: Orostider
Nordea Economic Outlook: Orostider

Nordea Economic Outlook: Orostider

Nordea Economic Outlook har nu publicerats. Hämta den kostnadsfria rapporten och lyssna till våra poddsändningar så att du vet vad som händer.

Hämta rapporten här

Hoppsan! Tillåt marknadsföringskakor för att se innehåll som detta från Nordea

Annika Winsth, Chefsekonom - Orostider - Economic Outlook

Fruktan är ett starkt ord, oavsett kontext, men med tanke på läget på finansmarknaden och centralbankernas agerande är det en passande beskrivning i en problemtyngd världsekonomi. Nordeas chefsekonom Helge J Pedersen summerar:

”Det finns en uttalad risk att relationen mellan USA och Kina, som i grunden är en kamp om världsdominans, kan förvärras ytterligare”, säger han. ”Det är ett av skälen till att vi ser en ökad risk för att tillväxten överraskar negativt istället för positivt under de kommande åren.”

Spridningseffekter

För ett år sedan var läget ett helt annat. Vi undrade om handelskriget mellan USA och Kina kanske snart skulle vara över. Vi räknade med ett brexitavtal. Och Tyskland förväntades stötta löneutvecklingen i Norden. Men istället närmar vi oss 2020 med ett handelskrig som pågår för fullt, allt större sannolikhet att Storbritannien lämnar EU utan avtal och en överhängande risk för recession i Tyskland. Inte undra på att Norden, i olika utsträckning, tampas med spridningseffekter.

I Sverige förväntas BNP-tillväxten bli 1,4 procent 2019, innan den bottnar på 1,0 procent 2020, till viss del på grund av minskad export. Det finns tydliga tecken på att exporten stagnerar under andra halvåret i år, efter att något överraskande ha stöttat ekonomin under de senaste tolv månaderna. Negativa tillväxttal kan inte uteslutas i dagsläget, men privatkonsumtionen borde öka nästa år, och även exporten borde stärkas gradvis. Vi räknar ändå med att den svenska kronan förblir svag till slutet av 2021.

Även Finland tampas med en kraftig avmattning i ekonomin, och vi räknar med att BNP-tillväxten sjunker från 1,5 procent 2019 till beskedliga 0,5 procent 2021. Finland är starkt beroende av handeln med det problemtyngda euroområdet, och det kommer utan tvivel att göra avtryck i ekonomin. Att landets största handelspartner, Tyskland, noterar negativ tillväxt förvärrar dessutom svårigheterna för exportsektorn. Det är inte särskilt sannolikt med en återhämtning under prognosperioden, och om det blir någon tillväxt så kommer den huvudsakligen från privatkonsumtionen.

Danmarks ekonomi är inte immun mot turbulensen i världsekonomin, vilket tydligt märks genom minskad sysselsättningstillväxt och svagare framtidstro bland företagen, men ekonomin tycks väl rustad för att kunna stå emot även en kraftig avmattning. Sparandet ligger på en hög nivå bland både hushåll och företag, och exporten har god spridning, vilket bidrar till att BNP-tillväxten bara sjunker från 1,8 procent 2019 till 1,5 procent 2020. Nedgången kommer sannolikt från en något svagare export och minskade investeringar.

Om det finns ett land i Norden som sticker ut, så är det Norge. Kraftigt ökade oljeinvesteringar och stabila resultat för exportföretagen i råvarusektorn, i kombination med företagsstrukturen i Norge, torde innebära positiva utsikter för tillverkningsindustrin. Reallöneökningarna väntas bli 3,4 procent 2019, och det enda orosmolnet hittar vi möjligen på arbetsmarknaden, där den ökade efterfrågan på arbetskraft eventuellt inte kan tillgodoses. Eftersom immigrationen är den lägsta sedan 2006, lär inte den kunna bidra inom överskådlig framtid.

Läs Economic Outlook här

Lyssna här

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar