Economic Outlook: Morgonluft

Ekonomin vänder uppåt och hushållen gör comeback. Redan till hösten växer svensk ekonomi på bred front. Utsikterna för världsekonomin har ljusnat för första gången på ett och ett halvt år.

Ladda ner Economic Outlook här

Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

Svensk ekonomi vänder uppåt och hushållen gör comeback. En stark förmögenhetsutveckling och Riksbanken som är fast på nollan ökar hushållens konsumtionslust.

Chefekonom Annika Winsth

Chefekonom Annika Winsth

– Svensk ekonomi är på väg ut ur en mild lågkonjunktur. Resursutnyttjandet faller visserligen i närtid, men tillväxten bottnar nu. Redan till hösten ser det ljusare ut då BNP-tillväxten ökar på bred front, säger Annika Winsth, chefekonom på Nordea.

Hushållen tar över som motor från exportsektorn, vilken tillfälligt utvecklas svagare. En dämpad världskonjunktur sätter sina spår och det dröjer till senare i år innan återhämtningen inom exportsektorn blir mer påtaglig.

– En stark utveckling på aktiemarknaden och bostadspriser som stiger har gett klirr i kassan för hushållen. Under tredje kvartalet i fjol var den finansiella förmögenheten hela 840 miljarder kronor högre än ett år tidigare. Det motsvarar närmare 40 procent av disponibel inkomst, säger Annika Winsth.

Economic Outlook 202001 Swedish coverDen kommunala sektorn har fått mer resurser och tillsammans med befolkningsökningen talar det för att såväl kommunala investeringar som konsumtion bidrar positivt till BNP-tillväxten.

Arbetsmarknaden ligger senare i konjunkturcykeln och fortsätter att försvagas. Sysselsättningen stiger endast svagt och arbetslösheten närmar sig 7,5 procent i höst. Den ligger sedan kvar där under nästa år.

– Låga energipriser och en stabilisering av kronan talar för att Riksbanken inte når inflationsmålet. Riksbanken bedöms ändå ligga kvar på nollan då den vill undvika minusränta, säger Annika Winsth.

Coronaviruset skapar osäkerhet, men andra oroshärdar har blivit mindre påtagliga under senare tid. Världskonjunkturen stabiliseras även om konjunkturen i USA blir sämre innan den blir bättre. Risken för recession har minskat och i euroområdet bottnar tillväxten nu.

Läs hela rapporten här.

Lyssna också på vår podcast, en specialutgåva, där makroteamet summerar höjdpunkterna från rapporten.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar