Reflection On A Quiet Lake With Deciduous Trees And Vegetation In The Fall In The Morning Fog And Light
Reflection On A Quiet Lake With Deciduous Trees And Vegetation In The Fall In The Morning Fog And Light

Regionala Utsikter – “Frost” är ute nu

Samtliga regioner står inför avmattning med fallande sysselsättning och lägre tillväxt. Men det finns ljusglimtar.

Nordea presenterar ett nytt nummer av Regionala Utsikter: Frost.

Läs hela numret och lyssna på vår podd.Regionala Utsikter Sept 19 Cover Small

Konjunktursvängningarna syns först i Norrland, som med sin stora bas- och råvaruindustri är direkt exponerad mot omvärlden. I regionen Norra Sverige har sysselsättningen fallit med fyra procent sedan mitten av 2018, vilket talar för en ytterligare nedgång av sysselsättningen under hösten i resten av riket.

Dessutom har inhemsk ekonomi stått och stampat i över ett års tid, något som syns tydligt i Stockholms tjänstesektor som bromsar in rejält. Både anställningsplaner och efterfrågeomdöme på sex månaders sikt är på klart lägre nivåer än normalt i Konjunkturinstitutets barometer. Man får till och med gå tillbaka till 2012 för att se en lika stor andel av Stockholms tjänsteföretag som tror på försämrat läge om sex månader.

Under hösten väntas sysselsättningen falla i alla regioner. Färre sysselsatta innebär lägre tillväxt. Småland med öarna, Norra Mellansverige och Norra Sverige väntas visa negativa tillväxttal redan detta år. Dessa regioner är industritunga, omvärldsberoende och har en svag befolkningstillväxt.

Även om storstadsregionerna väntas ha positiva tillväxttal mattas tillväxten av och sysselsättningen faller även där. Men det finns regionala ljusglimtar. Byggbranschen är optimistisk om nuläget många håll. Sysselsättningen går också starkt i Östra Mellansverige. Även detaljhandelsföretagen är överlag positiva, särskilt i regioner som gynnas av ökad gränshandel.

Missa inte webinariet klockan 14 idag.

Spector Susanne 400x200

Susanne Spector, Senior Analyst, Nordea Markets

På agendan:

  • Handelskonflikt och global oro tynger exporttunga regioner
  • Lågkonjunktur – när och hur påverkas din region?
  • Läget på arbetsmarknaden försämras och sysselsättningen faller i flera regioner
  • Mycket pekar åt fel håll, men det finns regionala ljusglimtar

Datum: 24 september 2019
Tid: 14:00
Längd: 20 minuter, inklusive frågestund
Språk: Svenska

Anmäl dig här

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar