Tar det franska presidentvalet allt fokus?
Tar det franska presidentvalet allt fokus?

Tar det franska presidentvalet allt fokus?

Den europeiska aktiemarknaden har haft en lite trögare utveckling jämfört med övriga regioner de senaste åren, trots ganska hyggliga förutsättningar.

För att den trenden ska vända krävs klarhet på ett par områden, och sker detta är potentialen i regionen god.

Brexit, bankproblem och allmän politisk oro har präglat Europa en tid, vilket hämmat utvecklingen. Rent ekonomiskt har det dock varit mer positivt, och tillväxten är på spåret efter den långa svackan i spåren av finanskrisen. Det har dock överskuggats av specifika politiska händelser, som Brexit och folkomröstningen i Italien. Framöver ser vi flera politiska risker.

Valkalendern är späckad

Valkalendern är späckad under 2017 och i Europa tar det franska presidentvalet i skrivande stund allt fokus politiskt. Valet står mellan 11 presidentkandidater. De mest kända är François Fillon, republikan och tidigare premiärminister, och Marine Le Pen, tidigare partiledare för Nationella Fronten.

Marine Le Pen står för en extrem högerpolitik, vilken debatterats runt om i världen, men hennes popularitet har fortsatt att öka i Frankrike. Nordea bedömer dock att Marine Le Pen inte kommer att bli nästa president. Vi tycker att det oftast blir större rubriker än verklig påverkan när det kommer till politik.

Senare i år går Norge och Tyskland till valurnorna och så har förhandlingarna om Brexit nu formellt startat. Vi räkna alltså med en period av stor kursrörlighet på grund av politiken. Likt övriga regioner skulle också en försämring av den ekonomiska utvecklingen vara negativt för europeiska aktier. Vi anser att den risken är större än den politiska.

Tror du …

… på en bred uppgång på den europeiska aktiemarknaden de kommande fem åren? Nordea bedömer att det finns en god möjlighet att de europeiska bolagen går en ljus framtid till mötes, då bolagen drar nytta av både den globala tillväxtökningen och en ökad inhemsk efterfrågan.

Aktieobligation Europeiska bolag Chans är en trygg placering. Förutom aktiekorgens utveckling påverkas även en positiv avkastning av valutakursförändringen mellan den svenska kronan och euron.

Intresserad av att köpa europeiska bolag?

Den 22 april 2017 lanserade vi Aktieobligation Europeiska bolag Chans, som gör det möjligt för dig att investera i en trygg placering kopplad till den europeiska aktiemarknaden. Är du intresserad av att köpa Aktieobligation Europeiska bolag Chans kan du läsa mer här eller köpa direkt här.

Psst …

Aktieobligation Europeiska bolag Chans är en etisk aktieobligation som är kopplad till utvecklingen i en likaviktad korg med tio europeiska bolag, som alla uppfyller etiska krav vad gäller bland annat hållbarhet och miljö. Vid avgörandet av om ett bolag ska anses vara etiskt har vi utgått från vad företaget ISS-Ethix anser om det aktuella bolaget. Läs mer om ISS-Ethix här.

Disclaimer

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar