This is how exchange rates and interest rates impact budget work?
This is how exchange rates and interest rates impact budget work?

Turbulenta tider – hur påverkar valutakurser och räntor budgetarbetet?

Att stora valutakursförändringar kan slå mot export- och importbolag är ingen nyhet.
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

En liten valuta som SEK är särskilt utsatt för svängningar på finansmarknaderna.

Att säkra valutor och räntor är ett sätt att skydda sig från stora marknadsförändringar. Det kan också underlätta och skapa större förutsägbarhet när man lägger budgeten för kommande år.

– När man tar fram en budget för sin verksamhet rymmer den många antaganden kring volymer, produktion och efterfrågan. Sedan tillkommer osäkerheten kring valuta- och ränterisker, säger Ilkka Kesti, senior riskrådgivare med inriktning valutor på Nordea Markets.

 

Företag är olika i sin riskaptit, men det handlar i grunden om att skapa en situation där man som företag kan känna sig trygg

Första steget är att kartlägga vilka exponeringar företaget har därefter kan man uppskatta hur känsligt företaget är för dessa risker. Man kartlägger sina valutaströmmar och räknar på: Hur mycket förlorar vi i intäkter om till exempel dollarn eller euron plötsligt försvagas? Om den stärks? Hur påverkas våra kostnader och vinsten?

Samma övning kan man göra runt sina räntekostnader. Vad innebär en högre ränta för resultatet?

Analysen ger sedan ett tydligt beslutsunderlag som man kan använda till att utforma en hanteringsstrategiför sina valuta- och ränterisker. Man kan till exempel säkra en del av sin valutaexponering, eller dela upp lån i olika långa bindningstider. Den risknivå ett företag väljer ska vara kopplad till verksamheten och faktorer företaget kan bedöma och är expert på, inte på utvecklingen på världens valuta- och räntemarknader. Det skapar också frihet så att man som företagare kan fokusera på sin verksamhet och slipper oroa sig över marknadsförändringar.

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar