”Det här kan göra det enklare för företag att trygga sin framgång” | Nordea

”Det här kan göra det enklare för företag att trygga sin framgång”

5 frågor till Annika Zetterman, erbjudandeansvarig företag Nordea Liv & Pension, som ligger bakom utvecklingen av Framtidsplan. Ett företagserbjudande för hela företaget som gör det enklare för företagare att trygga framtiden för ägaren, anställda, och för själva företaget.

1. Vilka är de största utmaningarna för företagare idag?

Naturligtvis varierar detta väldigt mycket men en vanlig utmaning är att ha rätt personal, attrahera personer vid rekrytering samt behålla rätt personal över tid. Det är också viktigt för bolagen att ha personalen på plats och undvika långtidsfrånvaro genom t ex sjukskrivningar. En utmaning kan ju också vara tiden att hantera frågor som ligger utanför bolagets kärnverksamhet, såsom frågor som är relaterade till pension och försäkringar. De får inte alltid den uppmärksamhet som dem borde.

2. Nordea har tagit fram ett nytt upplägg inom pension och försäkring för företagare – Framtidsplan. Hur kom ni fram till detta?

Vi genomförde djupintervjuer med företagare kring pension och försäkring. Vi såg ett behov hos företagen att enkelt kunna se vad man bör ha som standard och därefter flexibelt kunna justera innehållet utefter företagets specifika behov. Företagen såg inte heller den fulla potential av vad pension och försäkring kan ge företagen. Och det finns dessutom krav på företagen idag att ta hand om sin personal vid rehabilitering och detta vill vi belysa och hjälpa företagen med genom att lyfta fram värdet.

3. Hur funkar det med en Framtidsplan?

Framtidsplan består av ett helhetsupplägg av pensions- och försäkringslösningar för ett företag. Framtidsplan bygger på flexibla paketeringar uppdelat på ägaren, medarbetarna och företaget i sig. Innehållet består av den grund alla företag behöver och kan enkelt skräddarsys utefter företagets specifika behov. Nordeas försäkringsspecialister hjälper företagen med rätt upplägg.

4. Vilken skillnad kan Framtidsplan göra för ett företag? 

Ägaren får rätt upplägg för såväl pensions- som trygghetslösningar. Man bäddar för sin framtida pension efter företagandet och med rätt skydd möjliggör det även att man snabbare kan komma tillbaka i arbete vid t ex operation. Är man flera delägare i bolaget hjälper vi till med rätt kompanjonsupplägg. Medarbetarpaketet innehåller värdefulla personalförmåner inom pension och försäkring som attraherar personal, det stöttar ett hållbart ledarskap och bidrar till friskare och nöjdare medarbetare. Vi hjälper även företagen att nå ut med förmånerna till alla anställda genom individuell pensionsrådgivning. Det tredje perspektivet är företaget. I ett företag finns det ständigt risker som kan påverka verksamheten negativt och med rätt upplägg kan man minska effekten om företaget drabbas. Så totalt sett medför detta att hela företaget är rätt försäkrat och skapar ett långsiktig hållbart företagande.

5. Vilka kundreaktioner har ni fått på Framtidsplan redan? Finns det något ni redan nu vet att ni kommer förändra framåt?

Vi har nyligen lanserat Framtidsplan och vi har hittills fått positiva reaktioner. Det man uppskattar är enkelheten i upplägget och flexibiliteten att kunna skräddarsy lösningar utifrån sitt bolags specifika behov. Vi kommer fortsätta att vidareutveckla Framtidsplan med relevanta produkter och tjänster för att skapa mervärde för våra företagskunder.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar