5 steg för att hantera din valutarisk

Om du tror att valutor och valutakurser bara är ett huvudbry för bankfolk är det dags tänka om. Som export- eller importbolag kan stora svängningar på marknaden slå hårt.
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

Den skakiga valutamarknaden har aktualiserat frågan om valutarisk för företag som arbetar med kunder, leverantörer och produktion i olika valutor. Om du tror att valutor och valutakurser bara är ett huvudbry för bankfolk är det dags tänka om. Många företag är exponerade för valutarisk vare sig de är medvetna om det eller inte.

Coronavirusets spridning under mars och april har lett till dramatiska svängningar i valutakurserna. Strikta regleringar för att begränsa spridningen har lett till att den globala ekonomin bromsat in, vilket triggat fallande oljepriser och aktiemarknader. Marknaden söker nu trygga hamnar, och förflyttar sig mot valutor som japanska Yen, US Dollar och Schweiziska Franc. Mindre valutor och råvaruvalutor har drabbats, inklusive SEK, NOK, AUD, NZD och valutor för tillväxtmarknader.

Den viktigaste lärdomen av detta är, att om du driver ett företag med intäkter från utlandet eller kostnader i andra länder, så är du med största sannolikhet exponerad för valutarisk. Politiska händelser, som ligger utanför din kontroll, kan påverka dina intäkter och höja dina kostnader.

 

 

Så hur stort problem är det att hantera valutarisk?

När HSBC och FT Remark nyligen genomförde en enkät bland 200 finanschefer och närmare 300 ekonomichefer, sade 70 procent av finanscheferna att deras företag hade fått ett sämre resultat de senaste två åren på grund av valutarisk som de hade kunnat säkra, men som förblev osäkrad. Av finanscheferna i större företag angav 58 procent att valutarisk är en av två risker som ständigt tar upp en stor del av deras tid, och 51 procent av deltagarna svarade att valutarisk är den risk som deras företag är sämst rustad att hantera.

Den andra sidan av myntet är att valutariskhantering kan ge ditt företag så mycket:

  • skyddat kassaflöde och skyddade vinstmarginaler
  • bättre ekonomiska prognoser och budgetar
  • bättre förståelse för hur valutarörelser påverkar balansräkningen
  • större upplåningsmöjligheter

När valutamarknaden är orolig får företagen bråttom att försöka förhindra eventuella förluster. Vilka valutarisker bör de säkra – och hur?

5 steg för att hantera valutarisk i ditt företag

Det är inte helt enkelt att veta var och hur valutarörelser påverkar företagets kassaflöde. Det avgörs nämligen av många olika faktorer, från makroekonomiska trender till konkurrensen inom olika marknadssegment.

1. Se över företagets verksamhetscykel

Se över företagets verksamhetscykel för att identifiera var valutarisken uppstår. Detta hjälper dig att beräkna vinstmarginalens känslighet för valutaförändringar.

2. Beräkna och hantera företagets exponering mot valutarisk

Detta bör omfatta riskexponeringen innan en affär, ett inköp eller en transaktion genomförs, och den faktiska risken efter en avslutad transaktion. När du har fått en känsla för risken före och efter transaktionen kan du bestämma hur stor risksäkring som krävs.

Transaktionsrisk är den valutarisker som är enklast att beräkna och hantera. Den uppstår på grund av det hinner gå en viss tid från den dag då man tecknar ett avtal till dess att intäkterna från avtalet kommer in. Om till exempel ett företag tillverkar en produkt i Kina och säljer den i Danmark till ett pris i danska kronor, och betalningsvillkoren ger köparen möjlighet att betala flera dagar eller veckor senare, så är företagets kassaflöde exponerat för valutasvängningar fram tills betalning sker. Transaktionsrisk kan säkras med valutaterminer, valutaswappar och valutaoptioner.

3. Säkra din valutarisk

Det innebär att du använder till exempel en valutatermin, för att binda valutakursen på en viss nivå under en bestämd tidsperiod.

4. Upprätta en valutapolicy och håll dig till den

En effektiv valutapolicy börjar med en tydlig strategi och tydliga mål som omfattar hela företaget. Policyn bör innehålla viktiga nyckeltal – det kan vara kassaflöde, EBITDA, tillgångsvärden, skuldsättning eller räntetäckning. Policyn bör även ange hur stor risktolerans företaget har och risktoleransen bör uttryckas som ett riktmärke för sannolikheten för betalningsinställelse, cash flow at risk (CFaR) eller helt enkelt ett mål för kapitaltäckning eller kreditbetyg.

5. Acceptera att du har unika valutaflöden

Alla företag är unika och det avspeglas i dina valutaflöden, men också av företagets tillgångs- och skuldstruktur. Det är viktigt att förstå att valutasvängningar kan få konsekvenser, och beslutet att säkra eller inte säkra kan inte avgöras med ett tärningskast. För företag som är beroende av utländsk produktion eller utländska leverantörer har Nordea Market tagit fram en särskild tjänst.

Klicka här för att lära dig mer om Växla hemma

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar