Round Life Preserver Floating In Water
Så försäkrar du ditt företag till framgång

Så försäkrar du ditt företag till framgång

Försäkringar du kan erbjuda dina anställda och ditt företag är en klar konkurrensfördel - och kan fungera som en morot när du ska nyrekrytera. 

En undersökning som Nordea genomförde tillsammans med Kantar Sifo visar att bland företag med 1 till 50 anställda är det mer än hälften som inte erbjuder någon sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring till sina anställda. En av tre erbjuder inte ens någon tjänstepension. Det här är anmärkningsvärt då vi samtidigt vet att just tjänstepension rankas som den absolut viktigaste löneförmånen, nu även bland unga anställda.

Attraktiv arbetsgivare

I konkurrensen om de bästa individerna att anställa räcker det inte längre att erbjuda en bra lön. Ett paket med pensionssparande och sjukförsäkring (som ger ersättning vid långvarig sjukdom) är grunden för ett bra erbjudande. Inkludera en livförsäkring och du visar att du även tänker på dina anställdas familjer. Vill du krydda det ytterligare kan du lägga till en sjukvårdsförsäkring. Det innebär att dina anställda snabbt får tillgång till vård om de skulle behöva det. Det är naturligtvis bra för dem, men även för dig. Du säkerställer att dina anställda snabbt kan komma tillbaka till jobbet vid en skada.

Hållbart arbetsklimat

Det bästa är förstås om dina medarbetare aldrig blir sjukskrivna. Att de mår bra och jobbar på. En sjukförsäkring ger ofta dina medarbetare tillgång till förebyggande samtalsstöd vilket innebär att de kan lösa problem som annars skulle kunna leda till sjukskrivning. Om någon skulle sjukskrivas så får du som arbetsgivare också stöd och hjälp i att rehabilitera din medarbetare. Ett hållbart arbetsklimat stödjer ett framgångsrikt företag.

Sammanfattningsvis kan man säga att för att säkerställa att du fångar upp alla fördelar med försäkring bör du gå igenom:

Du/ni som ägare / företagsledare: Se till att du har den trygghet du behöver för att kunna fokusera på verksamheten. Vad händer om du blir sjuk, skadad eller dör.

De anställda: Se till att du har ett bra paket med pension och försäkringar för att attrahera rätt personal. Men det kan även användas för att behålla nyckelpersoner. Du kan vara bättre än dina konkurrenter.

Företaget: Planera för det värsta. Se till att dina försäkringar dämpar effekten av de skador som ditt företag kan råka ut för.

Till sist, se till att du använder dina försäkringar. Lyft fram alla fördelarna vid anställningsintervjuer. Använd det stöd och de verktyg som du får tillgång till. Det kommer hjälpa dig till framgång.

/Andreas Wahlström, marknadschef Nordea Liv & Pension.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar