L&T garbage truck
Automatisk valutahandel ett lyft för miljöserviceföretaget L&T

Automatisk valutahandel ett lyft för miljöserviceföretaget L&T

Fastighets- och miljöserviceföretaget L&T började använda Nordeas valutarobot AutoFX mitt under pandemin 2020 för att minska det manuella arbete som krävdes för att hantera företagets valutarisk. Övergången till automatisk valutahandel har blivit ett rejält lyft för L&T:s ekonomiavdelning.
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

Det finska företaget Lassila & Tikanoja (L&T) har bytt skepnad många gånger sedan det grundades 1905. I dag är L&T ett mycket välkänt fastighets- och miljöserviceföretag i Finland och de har blivit en ledande expert på cirkulär ekonomi. L&T arbetar med sina kunder för att material och fastigheter ska kunna användas och vara produktiva så länge som möjligt.

Katariina Länsisaari, treasury controller, L&T

Katariina Länsisaari, Treasury Controller, L&T

Nu har detta framåtblickande företag också ändrat sin likviditetshantering och börjat använda  automatisk valutahandel för att hantera sin valutarisk. L&T:s ekonomiavdelning beslutade att börja använda Nordeas valutarobot AutoFX under hösten 2020, mitt under coronapandemin som hade skakat om marknaden och många företag över hela världen.

”Vi såg automatisering som en möjlighet att minska det manuella arbete som vi gör på L&T:s ekonomiavdelning för att undvika valutarisker”, säger Katariina Länsisaari, controller på L&T. ”Med AutoFX blir detta så mycket lättare.”

Vill förverkliga den cirkulära ekonomin

L&T grundades i början av 1900-talet som en grossistfirma som sålde tyger, prydnadssaker och diversevaror såsom tvål, sill och konfektyr. Företaget har förändrats många gånger under årens lopp. I dag är L&T ett internationellt företag som arbetar med avfallshantering och återvinning, förvaltning av fastigheter och fabriker samt industriell rengöring. L&T finns i Finland, Sverige och även i Ryssland, där verksamheten emellertid ska läggas ner under 2021.

Företaget arbetar för ett hållbart samhälle och vill göra den cirkulära ekonomin till verklighet. Det övergripande målet är att minska företagets koldioxidavtryck och samtidigt öka den positiva miljöpåverkan. Det gör man genom att minska avfallsmängden, förlänga livslängden på fastigheterna man sköter, återvinna resurser och använda mindre råvaror och energi.

Pandemin har påverkat L&T, men mindre än väntat, enligt Länsisaari. Företaget anpassade sig till den nya situationen. Covid-19 skapade faktiskt nya affärsmöjligheter när kunderna behövde mer städning och desinfektion i sina lokaler.

Two L&T workers in protective gear disinfecting an office

Kontrollerar den finansiella risken med automatisk valutahandel

Under hösten upplevde L&T att det krävdes allt mer manuellt arbete för att hantera valutarisken kopplad till den svenska kronan. Företaget började undersöka olika automatiseringslösningar för att lätta på arbetsbördan.

Roope Parmasuo, Analyst, FX Sales, Nordea Markets

Roope Parmasuo, Analyst, FX Sales, Nordea Markets

Innan man började med AutoFX var Länsisaari och hennes kollega Susanna Hovinen tvungna att kontrollera valutakontona varje vecka och manuellt växla utländska valutor mot euro när så behövdes.

”Vi föreslog för L&T att de skulle börja använda AutoFX Liquidity Management för att bli av med denna tidskrävande och monotona arbetsuppgift”, säger Roope Parmasuo, valutahandlare på Nordea Markets som jobbar med L&T. ”I dag går valutaroboten in och växlar överskottslikviditeten till euro när saldot på det svenska valutakontot når en viss nivå. Om det uppstår minussaldo så fylls kontot på automatiskt. Kontroll, växling och rapportering sker automatiskt.”

Länsisaari säger att den automatiserade valutahandeln blev en positiv förändring för hennes team.

”Vi blev förvånade över hur lätt det var att börja använda AutoFX. Nu behöver vi inte kontrollera våra valutakonton varje vecka. Vi kan helt enkelt lita på att AutoFX jobbar automatiskt i bakgrunden, enligt de regler som vi angivit. Det är jättebra att vi kan definiera reglerna och ändra dem om det händer något i affärsverksamheten”, säger hon.

Dessutom behöver teamet inte längre komma ihåg att göra den manuella kontrollen och roboten gör att mänskliga misstag kan undvikas.

Vill du veta mer om våra automatiseringslösningar eller börja hantera din egen valutarisk?

Kontakta oss!

Phone: +46 8 407 9499
Email: markets.se@nordea.com

Automatisk valutahandel på frammarsch

Automatiseringen på ekonomi- och finansavdelningar förväntas öka betydligt de närmaste åren, enligt ”Treasury 2025”, en undersökning som Nordea gjort bland ekonomi- och finansavdelningar i Norden. Valutahandeln är ett av de tre områden där automatiseringen förväntas öka mest, enligt de som deltog i undersökningen.

Nordea byggde den första versionen av sin likviditetsrobot 2015. Då ar de flesta företag avvaktande, men därefter har efterfrågan blivit allt större och antalet kunder som använder roboten ökar stadigt varje månad.

Bland kunderna som använder AutoFX finns allt från små nystartade företag till de största pensionsfonderna i Norden. Vissa har automatiserat hela processen medan andra har automatiserat mindre, återkommande arbetsuppgifter.

Caroline Kihlgren, Nordea Markets

Caroline Kihlgren, Nordea Markets

”AutoFX fungerar i många olika situationer och kan anpassas till olika kunders behov”, säger Caroline Kihlgren, Sales Manager på Nordea Markets i Stockholm.

Nordeas AutoFX-erbjudande förändras också hela tiden eftersom nya funktioner löpande utvecklas för att göra lösningen ännu mer praktisk och användbar. Till exempel lanserade Nordea nyligen AutoFX Hedging som gör att företagen kan automatisera sina valutasäkringar enligt sin säkringspolicy. Och dessutom finns en mängd öppna gränssnitt, eller API:er, som företagen kan använda för att ta fram olika uppgifter, till exempel växelkurser och gamla valutaaffärer eller för att genomföra valutaaffärer när något händer i deras eget system. Ta reda på mer om alla verktyg i Nordeas AutoFX-familj i Sverige.

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading