Det finska möbelföretaget Pohjanmaan Kaluste Oy hade haft en stadig ökning av sin export till USA de senaste åren när covid-19 plötsligt fick dollarn att rasa. 

Ungefär 15 procent av företagets försäljning sker i dollar och därför beslutade man snabbt att ta fram en plan för att skydda sina intäkter från kraftiga valutasvängningar. 

”Det amerikanska presidentvalet var i antågande. Ingen visste vad som skulle hända i politiken eller vad covid skulle leda till”, säger Pohjanmaans vd Harri Pakka. ”Vi satte en nivå som var acceptabel för oss och använde risksäkring för att låsa vår växelkurs på den nivån.” 

Pakka säger att de ville ”köpa sinnesro och kunna sova på nätterna” utan att behöva oroa sig för turerna på valutamarknaden. 

Tillväxt i USA 

Pohjanmaan grundades 1964 av Pentti Viitala. Han började med att renovera begagnade soffor i hönshuset på sin gård och sen åkte han runt och knackade dörr för att sälja dem. Företaget, vars affärsidé är att tillverka kvalitetsmöbler till vettiga priser, har vuxit stadigt under årens lopp och tagit marknadsandelar både i Finland och internationellt. Pohjanmaan är fortfarande ett familjeföretag och de har fyra fabriker i Finland och Estland med cirka 450 anställda. 

År 2012 började Pohjanmaan exportera till USA under namnet Luonto Furniture, och man öppnade huvudkontor i Florida och en distributionscentral i North Carolina. Det var svårt att ta sig in på den amerikanska marknaden säger Pakka, som jobbat i möbelbranschen i över 30 år, och 10 av dessa på Pohjanmaan. 

”När det gäller marknadsföring är den amerikanska marknaden tuffast i världen. Vi hade inget etablerat namn, ingen historia eller erfarenhet där, så vi fick jobba hårt med att hitta rätt produkter till rätt samarbetsparter, nätverk och kunder. Men efter några år började det lossna”, säger han. 

Företaget har blivit känt i USA för sina skandinaviska bäddsoffor av hög kvalitet som ligger i mellan- och högprissegmentet. Företaget omsatte 25 miljoner euro 2019 och cirka 15 procent av försäljningen sker i utländska valutor, främst dollar. 

Harri Pakka, CEO, Pohjanmaan

Det har varit ett mycket speciellt år, och i slutändan verkar det ha blivit ett rätt så bra år. Det har varit till stor hjälp att inte behöva oroa sig över valutakurserna.

Harri Pakka, CEO, Pohjanmaan Kaluste Oy

Rullande säkringstrappa 

Försäljningen i dollar innebär att Pohjanmaan påverkas av hur dollarn rör sig gentemot euron och efter våren 2019 tog företaget beslutet att skydda sig mot den här valutarisken med en så kallad rullande säkringstrappa. 

Det innebär att ett företag bestämmer hur stor del av valutaflödet de vill risksäkra under det närmaste året. Om företaget till exempel bestämmer sig för att risksäkra 100 dollar, då kan de risksäkra 25 procent av denna summa på tre månader, 25 procent på sex månader, 25 procent på nio månader och 25 procent på tolv månader. Det innebär att företaget har fyra risksäkringar som löper samtidigt med olika förfallodagar. I varje kvartal har företaget risksäkringar som gjorts under olika perioder, i olika marknadslägen, och det ger en stabilare växelkurs. 

”För Pohjanmaan innebär det att vi kontaktar dem varje kvartal för att göra nya risksäkringar”, säger Jussi Välimaa på Nordea Markets. ”De får mindre kursrörelser och stabilare intäkter”. 

Välimaa säger att han diskuterade valutasäkring med Pohjanmaan under ett par år, men det var osäkerheten som skapades av pandemin och det kommande amerikanska presidentvalet som fick företaget att agera. 

”Vi ville ha en bekymmersfri lösning för våra valutor så att vi kunde ägna oss åt annat”, säger Pakka. 

Frigör tid för kärnverksamheten 

Och det har funnits mycket annat att ägna sig åt, menar Pakka. I mitten av mars, när pandemin slagit till, blev det tvärstopp i verksamheten och det krävdes snabba åtgärder. Företaget beslutade att tillfälligt stänga två av sina fabriker och på den tredje infördes tredagars arbetsvecka.  

Detta fortsatte tills försäljningen kom igång igen under sommaren och fabrikerna öppnade igen, en efter en. Många människor var hänvisade till att vara hemma och kunde inte resa någonstans och det ökade intresset för heminredning och möbelförsäljningen började stiga dramatiskt. 

”Marknaden har faktiskt varit ganska het och hösten var en av våra mest hektiska perioder någonsin”, säger Pakka. Nya utmaningar uppstod dock snabbt, till exempel brist på material, från skum och mekanismer till möbeltyger. 

Materialbristen, jämte störningar i leveranskedjan och de internationella transporterna på grund av pandemin, är just nu det som håller tillbaka företagets tillväxt allra mest, säger Pakka. 

”Det har varit ett mycket speciellt år, och i slutändan verkar det ha blivit ett rätt så bra år. Det har varit till stor hjälp att inte behöva oroa sig över valutakurserna”, tillägger han. 

A light blue L-shaped Pohjanmaan sofa

Många företag har inte koll på sin valutarisk 

Det är inte alla små och medelstora företag som agerat för att hantera sin valutarisk. Nordea genomförde nyligen en studie som visade att 40% av de deltagande svenska företagen inte gjort tillräckligt för att skydda sig mot valutasvängningarOch det trots de stora och oväntade förluster som drabbat många företag i år under pandemin liksom oron de känt kring likviditeten de närmaste månaderna. 

Företagen säger att det främst är tids- och kunskapsbrist som hindrar dem från att ta fram en strategi för valutarisk. Läs mer om studien här. 

Nordea lanserade nyligen AutoFX Hedging, en plattform där företag kan automatisera sin valutasäkring på ett enkelt och smidigt sätt. Företagen anger kriterierna för risksäkringen och sedan gör valutaroboten resten. Läs mer om AutoFX Hedging här. 

På frågan om vilket råd han vill ge till andra företag som försöker hålla sig flytande i dessa svåra och osäkra tider, säger Pakka att det skulle vara att analysera risken och fatta sina beslut därefter. 

”Det sämsta man kan göra är att inte fatta några beslut alls. Man kan alltid ändra sig om det visar sig att något blev fel”, säger han. 

Läs mer om hur du kan optimera din valutahantering:

Det blåser på valutamarknaden, hög tid för små-och medelstora företag att hantera sin valutarisk (baseras på studie där små- och medelstora företag utgör målgruppen). 

Newgen undviker valutaförluster under covid-19 genom effektiv valutasäkring

Hur modeföretaget Ball Group tar sig igenom coronastormen

Så nådde e-handels pionjären iDeal of Sweden miljardomsättning på bara några år 

5 steg för att hantera din valutarisk 

Läs mer om vad Nordea kan erbjuda dig som företagare inom valutahantering

 

 

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar