Covid-19: Nordea stöttar ny lösning för småföretagare i coronasamarbete

Småföretag har drabbats hårt av coronavirusets framfart. Genom initiativet Action Against Corona har företaget PreWoe, som erbjuder strategisk riskanalys för mindre bolag, kunnat ta ett stort kliv fram i sin utveckling. Genom stöd från bland annat Nordea har man tagit fram en betaversion som nu testats på användare.

Grundarna till bolaget PreWoe, Per Lennartsson och Magnus Petersson, hade redan innan coronakrisen börjat skissa på en lösning för att stötta småföretagare i deras beslutsfattande. Medan storbolagen i många fall har hela strategiska avdelningar som analyserar framtida risker och möjligheter, har mindre bolag ofta inte de resurser som krävs för att stötta strategiska beslut.

Vi vill ta storföretagens strategiska tänkande till de mindre företagen

Per Lennartsson, grundare och VD för Prewoe.

Men så kom corona och man lade planerna på is, i alla fall ett tag. När Per läste om Norrskens initiativ Action Against Corona insåg han att PreWoes beslutsstöd kan stötta småföretagare i denna svåra kris. Action Against Corona, där Nordea är huvudpartner, är en matchningsplattform mellan entreprenörer som löser problem kopplat till corona och partners och volontärer som vill bidra. Här kan entreprenörer söka såväl finansiellt stöd, experthjälp, tillgång till nätverk och systemstöd.

Action Against Corona

I samband med att coronakrisen slog till lanserade Norrsken iniativet Action Against Corona, en matchningsplattform mellan entreprenörer som löser problem kopplat till corona och partners och volontärer som vill bidra. Här kan entreprenörer söka såväl finansiellt stöd, experthjälp, tillgång till nätverk och systemstöd. Detta genom Norrskenstiftelsen och den nybildade riskkapitalfonden Norrsken VC som investerar i bolag som löser samhällsproblem. I dagsläget har 1500 bolag anmält sig och över 200 volontärer.

Nordea är en huvudpartner till Norrsken, en av Europas största entreprenörshubbar med fokus på att stötta bolag som löser framtidens problem, och så även till detta initiativ.

Vill du vara en del av lösningen och engagera dig i initiativet Action Against Corona, läs om initiativet och anmäl dig, antingen som volontär eller som ett företag med en lösning som behöver stöttas.

Snabb utveckling av betaversion

Genom matchningsplattformen fick PreWoe snabb kontakt med relevanta partners som sedan stöttat i arbetet att såväl utveckla som testa en betaversion. Feedbacken från testkunder har varit positiv och redan nu ser man att lösningen kan hjälpa företag att ta bättre beslut kopplade till sin verksamhet.

PreWoes lösning gör det möjligt för företag att agera innan det händer något, bland annat genom att identifiera kritiska delar i bolaget och de nyckelpersoner som krävs för att hålla igång verksamheten. Att betala lön och skatt är till exempel två kritiska funktioner på de flesta företag. Är det bara en person som kan hantera det kan det få onödigt stora konsekvenser om den personen är sjuk. Genom interaktiva checklistor och enklare ekonomiska simuleringar kan man också snabbt få en översyn över möjliga risker, men även möjligheter.

Nordeas volontär stöttar utvecklingen

Dilip Kumar, kreditriskanalytiker på Nordea, anmälde sig tidigt som volontär till Action Against Corona.

– Att få möjlighet att ta del av Nordeas volontärprogram och jobba med något som stöttar de företag som har det allra svårast just nu gör mig väldigt stolt. Det är också en långsiktig insats, då PreWoe tar fram ett verktyg som inte bara stöttar företag i denna kris utan också i kommande, säger han.

 

Att få möjlighet att ta del av Nordeas volontärprogram och jobba med något som stöttar de företag som har det allra svårast just nu gör mig väldigt stolt.

Dilip Kumar, kreditriskanalytiker på Nordea

Dilip har bidragit bland annat med insikter om småföretagens utmaningar och kontinuerligt stöttat i testningen av systemet.

– Med hjälp av partners och volontärer har vi kunnat kickstarta utvecklingen. Dilip från Nordea har löpande testat systemet och kommit med detaljerade och väldigt värdefulla kommentarer, säger Per Lennartsson.

Volontärarbete som Nordeaanställd 

  • Nordeaanställda får ägna två betalda arbetsdagar per år åt volontärarbete.  

PreWoe vill stötta företag att växa hållbart

I första etappen har PreWoe fokuserat på att utveckla stöd för risk- och möjlighetsanalyser. I nästa steg kommer man fokusera på att utveckla stöd för att kunna hantera ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De hoppas kunna lansera delar av det sistnämnda redan innan sommaren och letar nu efter partners till detta.

– Vår lösning är inte bara relevant under coronakrisen. Tanken är att PreWoe ska hjälpa småföretagare som vill växa att kunna göra det på ett hållbart sätt, säger Per Lennartsson.

Vill du vara en del av lösningen och engagera dig i initiativet Action Against Corona, läs om initiativet och anmäl dig, antingen som volontär eller som ett företag med en lösning som behöver stöttas.

Action Against Corona Picture

Dilip Dumar, kreditriskanalytiker på Nordea och Per Lennartsson, medgrundare och CEO PreWoe

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar