Deklaration företag
Deklarera som företagare

Deklarera som företagare

Din inkomstdeklaration ska vara hos Skatteverket senast den 4 maj. Du som e-deklarerar hade möjlighet att deklarera redan från och med den 17 mars. Om du får hjälp av en redovisningsbyrå med din inkomstdeklaration går det att få byråanstånd fram till 15 juni. Även om du tar hjälp av en redovisningsbyrå med din deklaration går det att deklarerar helt digitalt.

Kontrollera de förtryckta uppgifterna i deklarationen

När du investerar i noterade värdepapper måste banken ofta lämna kontrolluppgifter till Skatteverket avseende utdelningar och försäljningar och informationen förtrycks i inkomstdeklarationen, vilket förenklar för dig som ägare. Kontrollera alltid att uppgifterna som förtryckts i deklarationen stämmer! Eventuella vinster och förluster redovisas på K4 blankett som bifogas deklarationen.

När du plockar ut utdelning från ditt fåmansföretag eller säljer andelar i företaget lämnar banken inga kontrolluppgifter och du måste själv rapportera utdelning och försäljning i inkomstdeklarationen på K10 eller K12 blanketten. Om du har ett så kallat sparat utdelningsutrymme kvar från förra året finns däremot den uppgiften förtryckt på din inkomstdeklaration.

Kvalificerade andelar i ett fåmansföretag – K10

Om du är delägare i ett fåmansföretag och äger så kallade kvalificerade andelar måste du fylla i och bifoga en K10 blankett till din inkomstdeklaration. På K10 blanketten ska du ta upp utdelning som du fått från ditt bolag och eventuell kapitalvinst du fått vid försäljning av andelar i bolaget. K10 blanketten hjälper dig att räkna rätt.

Gränsbeloppet

Den del av din utdelning och/eller kapitalvinst som uppgår till det så kallade gränsbeloppet beskattas endast med 20 procent. Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som en tjänsteinkomst upp till 90 inkomstbasbelopp (5 796 000 kronor). För kapitalvinst gäller att upp till 100 inkomstbasbelopp (6 440 000 kronor) beskattas som en tjänsteinkomst. Utdelning och kapitalvinst över dessa belopp beskattas som en kapitalinkomst med 30 procent skatt.

Förenklingsregeln

Gränsbeloppet kan beräknas enligt två olika metoder, förenklingsregeln eller huvudregeln. Använder du förenklingsregeln beskattas 2,75 inkomstbasbelopp för år 2018 (171 875 kronor) med 20 procent (fördelat på ägarandel). Med tillämpning av huvudregeln finns det en möjlighet att få en större andel av utdelningen och kapitalvinsten att beskattas med 20 procent.

Huvudregeln

När man räknar fram gränsbeloppet vid användandet av huvudregeln tar man hänsyn till omkostnadsbeloppet för aktierna och hur stora löner som betalats ut under året före inkomståret (lönebaserat utrymme). För att utnyttja lönebaserat utrymme krävs dock att delägaren tagit ut en viss lägsta lön.

Okvalificerade andelar i ett onoterat företag – K12

Om du äger andelar i ett onoterat bolag men dessa andelar inte är kvalificerade på grund av att du t.ex. är en passiv delägare eller har tagit in en utomstående delägare i bolaget ska du inte fylla i K10 blanketten. Istället ska du redovisa utdelning och vinst vid försäljning av andelarna på en K12 blankett. Hela utdelningen eller vinsten beskattas med 25 procent.

 

För mer information om ditt företags och din egen skattesituation, läs här.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Further reading