Man With Umbrella
Man With Umbrella

Det blåser på valutamarknaden – hög tid för små och medelstora företag att hantera sin valutarisk

Alltför många små och medelstora företag fortsätter att underskatta sin valutarisk, det visar en ny studie från Nordea. Och detta trots att många av dem under året har drabbats av stora och oväntade valutakursförluster och dessutom oroar sig över sin likviditet. ”Väldigt få små och medelstora företag har skyddat sig mot eller ens analyserat sin valutarisk, trots att det kan ha en stor inverkan på likviditeten”, säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea.
Engelska
Danska
Norskt Bokmål
Finska

Under coronapandemin har amerikanska dollarn, kinesiska yuanen och euron svängt dramatiskt, med valutarörelser som stundtals varit kraftigare än under finanskrisen 2008.

Valutarörelserna har gett upphov till stora och oväntade ekonomiska förluster, särskilt för de små och medelstora företagen (så kallade SMEs) i Sverige och Norge som importerar varor från USA och Kina. Vi ser även att danska och finska företag har drabbats, och då särskilt detaljhandelsföretag.

I en ny studie från Nordea säger hela 70% av små och mindre bolag i Sverige, som omsätter över 20 miljoner kronor och är exponerade mot utlandet, att de drabbats av ekonomiska förluster på grund av valutarörelser. Studien har genomförts av YouGov, ett oberoende undersökningsföretag, på uppdrag av Business Banking.

70% av små och medelstora foretag drop på sign ekonomiska förluster op grund av valutasvängningar

Studien visar också att 74% av dessa företag är riktigt oroliga över sin likviditetssituation för de kommande tre månaderna. Men som trots detta underskattar sin valutarisk. Endast 40% av dem har skyddat sig mot valutasvängningar.

74% är oroliga för sin likviditet de kommende tre månaderna

Ovissheten kvarstår – fortsatt oro på valutamarknaden

Nordeas ekonomer förutspår att ovissheten kommer att kvarstå. Det beror dels på den fortsatta oron kring den andra smittovågen, även om det är troligt att vi snart får ett vaccin, och dels på osäkerheten kring en hård brexit i januari 2021.

”Dagens valutarörelser är kraftiga jämfört med de senaste åren och den kris som vi hamnade i när många länder stängde ner sina samhällen under andra kvartalet visar hur extrem valutamarknaden kan vara ibland”, säger Andreas Steno Larsen, valutastrateg på Nordeas analysavdelning.

Men studien visar samtidigt att 40% av företagen som deltog inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda sig mot valutakursförändringar. Dessutom, i den kategori av företag som angett en stor oro för sin likviditet var det en större andel som också drabbats av ekonomiska förluster på grund av valutarörelser. Dessa företag visade sig inte vara bättre på att skydda sig mot valutarisk, trots att incitamenten för detta borde vara större.

”Små och medelstora företag med stor import- och exportverksamhet måste ta tag i detta och säkra sin likviditet. De har redan haft tillräckligt svårt att klara förlusterna som de drabbats av i år”, säger Peter Dalmalm, chef för Nordea Business Banking i Sverige.

Peter fortsätter, ”I dagens marknadsläge bör företagen se över sina affärscykler, ta reda på var valutariskerna finns och vidta åtgärder för att skydda sig mot dessa risker. Här kan vi på Nordea bidra med både stöd och kunskap”.

Hur hanterar nordiska företag sin valutarisk idag?

Undersökningen visar att avsaknad av tid och kunskap om valutariskhantering är huvudorsakerna till varför hälften av små och medelstora företag är oroliga över sin likviditet.

47% upplever att de saknar kompetens internt

Peter Dalmalm förklarar: ”Alltför få är medvetna om att det i dag faktiskt finns automatiska lösningar som gör att man kan hantera valutarisken enkelt och effektivt.­”­

Just nu befinner vi oss i en osäker tid, med mycket valutasvängningar. För att över tid säkra svängningar kan man jobba med olika typer av valutasäkringsstrategier.

”Det svenska företaget Newgen hanterar idag sin valutarisk med hjälp av layered hedging (en form av säkringstrappa). Med hjälp av denna strategi kan man parera kortsiktiga valutasvängningar, så att de inte äventyrar företagets långsiktiga mål. Det finns flera vedertagna strategier som bidrar till att dämpa kurssvängningarna, men det finns ingen som sänker volatiliteten lika mycket som layeredstrategin, det menar Mattias Göthberg, valutarådgivare på Nordea Markets i Sverige.”

Automatisera valutahanteringen och frigör tid

Redan idag automatiserar många svenska bolag sina valutväxlingar. Till exempel Ideal of Sweden, ett företag som tillverkar skal och accessoarer till mobiltelefoner, som använder Nordeas AutoFX för att frigöra tid till det som verkligen är viktigt – nämligen kärnverksamheten. Läs mer om hur AutoFX har hjälpt dem att optimera sina processer, ta bort manuellt arbete och minimera antalet mänskliga fel.

Läs mer om hur ditt företag kan optimera din valutahantering

Newgen undviker valutaförluster genom effektiv valutasäkring

Hur modeföretaget Ball Group tar sig igenom coronastormen

Covid-19 fick möbelföretaget att ta tag i sin valutarisk

Så nådde e-handels pionjären iDeal of Sweden miljardomsättning på bara några år 

5 steg för att hantera din valutarisk

Läs mer om vad Nordea kan erbjuda dig som företagare inom valutahantering

Om enkäten:

Över 150 små och medelstora företag deltog i webbenkäten i Sverige. Nordea genomförde liknande undersökningar i de andra nordiska länderna för att bedöma hur valutasvängningar påverkar ekonomin hos små och medelstora företag i Norden.

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar