Det här bör du känna till innan du köper kapitalskyddade placeringar
Det här bör du känna till innan du köper kapitalskyddade placeringar

Det här bör du känna till innan du köper kapitalskyddade placeringar

Du kanske redan placerar i kapitalskyddade placeringar, eller kanske till och med är en erfaren investerare.

Oavsett hur erfaren du är med kapitalskyddade placeringar är det viktigt att alltid komma ihåg hur de fungerar och vilka risker som är förknippade med ett köp av dem. Här följer en kort sammanfattning.

Så här fungerar kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar består av två delar, en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad, i aktieobligationens fall aktiemarknaden. Obligationen står för tryggheten. Aktiedelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger. Kombinationen av de två delarna gör att du kan tjäna pengar, samtidigt som ditt kapital är skyddat. Alla våra aktieobligationer har en bestämd löptid, vilken oftast är mellan tre och sex år. Aktieobligationen säljs i sin enklaste form för 10 000 kronor per post (per styck). Detta belopp, som vi kallar nominellt belopp, får du tillbaka även om börsen skulle falla. Det nominella beloppet är alltså skyddat. När du köper en kapitalskyddad placering betalar du ett courtage på normalt 2 procent på priset.

Så här beräknas avkastningen

Låt oss anta att du köpt en aktieobligation för nominellt 10 000 kronor. När löptiden är slut beräknas hur mycket pengar du får tillbaka. Om aktiemarknaden har fallit får du ändå tillbaka hela ditt nominella belopp, 10 000 kronor per post. Om aktiemarknaden har stigit får du tillbaka mer än 10 000 kronor per post. Hur mycket mer du får, din avkastning, beror dels på hur mycket marknaden har stigit under löptiden, dels på hur stor aktieobligationens så kallade deltagandegrad är. En deltagandegrad på 100 procent innebär att du får tillgodoräkna dig hela uppgången på marknaden. Är deltagandegraden lägre än 100 procent får du mindre än den faktiska uppgången och är deltagandegraden högre än 100 procent får du mer än den faktiska uppgången.

Du kan enkelt handla under löptiden

En vanlig fråga kring kapitalskyddade placeringar är om de måste behållas hela löptiden. Så är det inte. De har en bestämd löptid, men du kan under normala marknadsförhållanden sälja när du vill. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage. Det är viktigt att veta att kapital-skyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.

Vil du vara Trygg … eller vill du ta en Chans?

Trygg passar dig som söker ett tryggt placeringsalternativ, samtidigt som du tar del av en stigande marknad. Trygg kostar 10 000 kronor för en post på nominellt 10 000 kronor. När du köper en kapitalskyddad placering Trygg har du alltså möjlighet att tjäna pengar, samtidigt som du vet att du får tillbaka ditt placerade belopp om marknaden faller.

Chans passar dig som är villig att betala lite extra, en så kallad överkurs. Överkursen gör att du får en högre deltagandegrad och har då möjlighet att tjäna ännu mer pengar. Vanligtvis är överkursen mellan 2–10 procent (200–1 000 kr) per post på nominellt 10 000 kronor. Om marknaden faller förlorar du överkursen.

Risker

Alla placeringar är förenade med risker. I broschyren för vårt aktuella erbjudande hittar du de risker som är relevanta när du köper en kapitalskyddad placering. Här hittar du broschyren

Disclaimer

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar