Fem skäl till att automatisera era arbetsflöden

Ni jobbar hårt men tiden tycks ändå inte räcka till. Låter det bekant? Automatisering skulle kunna vara lösningen och här är fem skäl till att automatisera rutinmässiga arbetsflöden.

Ni jobbar hårt, ni har era prioriteringar klara och följer produktivitetsplanen till punkt och pricka. Men hur hårt ni än jobbar eller hur väl ni än prioriterar, så tycks tiden ändå inte räcka till för att få jobbet gjort. Låter det bekant? Om ni var dag finner er i en ohållbar sits, då kan automatisering mycket väl vara lösningen.

Automatisering görs genom att låta en programvara (till exempel ett API) utföra arbetet på ett smidigt och enkelt sätt. Är du fortfarande inte övertygad om att automatisering är något för er? Här är fem starka argument.

Tidsbesparingar

Automatisering handlar om att förenkla rutinmässiga arbetsuppgifter genom att låta maskiner och program hantera dem åt er. Om ert företag exempelvis gör affärer i flera valutor, då lägger era medarbetare tid på att manuellt göra valutaaffärer. Med ett API som automatiserar valutakurserna och underliggande handel kan er valutahandel utföras på några sekunder så att ni sparar både tid och arbete. Automatisering bidrar till snabbare bearbetning av krävande arbetsuppgifter och minskar handläggningstiden.

 

Noggrannhet och konsekvent utförande

En nackdel med manuell hantering är risken för att fel uppstår. Vi människor gör misstag ibland, framför allt när vi bearbetar stora mängder data. Manuellt arbete kan också bli inkonsekvent eftersom det finns en risk att man missar ett steg eller två i processen. Automatiseringen tar bort risken för misstag och bidrar till bättre noggrannhet. Den följer också en tydlig rutin som säkerställer ett konsekvent utförande.

Rätt tillfälle och minimerad risk

Genom att automatisera era arbetsflöden vet ni att arbetet alltid utförs vid samma tillfälle – och inte minst vid rätt tillfälle. Ni missar aldrig en handel, en riskhantering, en uppdatering eller ett test. Om ni exempelvis handlar med valutor, är det väl känt att ett missat tillfälle kan innebära pengaförlust i slutändan. Det kan alltså vara lönsamt för företaget att lägga till ett valuta-API i arbetsflödet.

Vedertagna riktlinjer

Automatiseringen följer en standardrutin, vilket ger en tydlig och förutsägbar bild av hur arbetsflödena hanteras. Genom att automatisera era arbetsflöden kan ni lättare känna igen och följa vedertagna riktlinjer, vilket säkerställer att ni aldrig avviker från dessa.

Nöjda medarbetare

Arbetsplatsen blir omänsklig med automatisering – eller? Det blir snabbt enformigt för medarbetare att utföra monotona arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter kan automatiseras, så att medarbetarna istället kan ägna sig åt mer krävande och stimulerande arbetsuppgifter, vilket ökar trivseln och motivationen. Nöjda och motiverade medarbetare presterar bättre, och de brukar bli kvar längre. Dessutom drabbas de mer sällan av stress och andra arbetsrelaterade sjukdomar.

Automatisering – en vinnarstrategi

Oavsett hur stort ert företag är eller hur er verksamhet ser ut, kan automatisering bli en vinnarstrategi. Det kan förändra företaget i grunden eftersom ni sparar tid samtidigt som ni får nöjda medarbetare och följer de regler som gäller. Ni kan också minska misstag till följd av den mänskliga faktorn genom att lägga till ett API, vilket också kan spara pengar – framför allt om ni väljer rätt valuta-API. Läs mer här.

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar