Hållbar finansieringsplattform från Nordea stöttar BEWI i deras tillväxtresa

Hållbarhetskraven på företagen ökar, drivet av ambitiösa FN-mål, mer medvetna konsumenter och en allt hårdare lagstiftning. Genom en grön och hållbarhetslänkad finansieringsplattform framtagen i samarbete med Nordea kan BEWI, en internationell leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar, nu förverkliga sin tillväxtstrategi och omställning med ambitionen om att bli cirkulär.

Utbudet av hållbara finansieringsformer ökar, drivet av både ett ökande intresse av att investera grönt och efterfrågan från kunder i deras omställning till grönt.

– Vi ser idag en allt större efterfrågan från våra företagskunder på finansieringslösningar som stöttar i deras gröna omställning. Vi har alltså en blåslampa från två håll, vilket utgör ett gynnsamt klimat för produktutveckling. Samarbeten är också viktigt för att nå ut brett, vi har precis lanserat gröna företagslån tillsammans med Europeiska Investeringsfonden, säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea.

Peter Dalmalm, Nordea, och Marie Danielsson, BEWI

Peter Dalmalm, chef för företagsaffären Nordea, och Marie Danielsson, CFO BEWI.

Hållbar finansieringsplattform stöttar BEWI i deras omställning och tillväxtresa

BEWI, en sedan länge kund till Nordea, har en ambitiös tillväxtplan som innebär att bli ett cirkulärt företag med fokus på hållbarhet genom hela värdekedjan. I samarbete med Nordea togs därför en heltäckande hållbar finansieringsplattform fram som ger BEWI möjlighet till både grön och hållbarhetslänkad finansiering.

– När vi skulle refinansiera bolaget var det självklart att titta in också på hur vi kan koppla finansieringen till våra ambitiösa och relevanta hållbarhetsmål. Nordea har hjälpt oss med en total refinansiering av bolaget, som inkluderar både ett obligationslån och en kreditfacilitet, kopplad till en långsiktig hållbarhetslänkad finansieringsplattform, säger Marie Danielsson, CFO på BEWI.

Ambitiösa hållbarhetsmål skapar tilltro

Att hitta relevanta, trovärdiga och ambitiösa hållbarhetsmål är en utmaning för många företag. I samarbetet med BEWI har transparens och kommunikation varit nyckeln för att kunna ta fram ett trovärdigt finansiellt ramverk som nu är redo att kommuniceras till investerare och andra finansiärer.

– BEWI’s hållbarhetsstrategi i kombination med Nordeas förståelse kring vår verksamhet och expertkunskap inom hållbarhet har möjliggjort en finansieringslösning som supporterar vår möjlighet att driva en hållbar förändring, säger Camilla Bjerkli, hållbarhetschef på BEWI.

Nordeas förståelse kring vår verksamhet och expertkunskap inom hållbarhet har möjliggjort en finansieringslösning som supporterar vår möjlighet att driva en hållbar förändring.

Marie Danielsson, CFO BEWI.

Den hållbarhetslänkade finansieringsplattformen gör det nu möjligt för BEWI att låta finansiärer vara med på deras resa att bli cirkulära.

– Formatet, som dessutom innebär att en premie faller ut om man missar att nå målen, visar verkligen att BEWI menar allvar i sin hållbarhetssatsning. Det ska bli riktigt spännande att följa deras tillväxtresa, avslutar Peter Dalmalm.

Kan en hållbar finansiering stötta ditt företag?

Står ditt företag inför en investering som minskar miljöpåverkan eller inför en större omställning vad gäller hållbarhet kan det vara lämpligt att se över möjligheten att nyttja en finansiering som även den tar hänsyn till hållbarhetsaspekten, en så kallad hållbar finansiering. Inom hållbar finansiering finns idag huvudsakligen två format:

  • Användningsdriven finansiering: På Nordea kallar vi detta Gröna företagslån. Lånet ska användas till investeringar som minskar miljöpåverkan. Hela kedjan är grön. Vår råvara är grön och vi använder grön marknadsupplåning där likviden öronmärks för utlåning till miljöfrämjande ändamål. Läs mer om gröna företagslån.
  • Hållbarhetslänkad finansiering: Lånet kopplas till utvalda och ambitiöst satta hållbarhetsmål hos det låntagande bolaget. Uppfyllande av hållbarhetsmålen kan ge upphov till en ränteminskning medan ett misslyckande kan leda till en ränteökning.

För mer information om hållbar finansiering, vänligen kontakta Ebba Ramel, Ebba.ramel@nordea.com, ansvarig rådgivare för hållbar finansiering i Sverige.

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar