Hälsoappen Lifesum ser banklån som ett komplement till riskkapital

I startupvärlden är det lätt att tro att riskkapitalet är den enda vägen mot skalbarhet och tillväxt. Men det stämmer bara till viss del. Sanningen är att banklån kan vara ett underskattat sätt att skapa stabilitet och kassaflöde.

3 tips inför att prata lån med banken

  • Ha dina rapporter redo
    Se till att ha senaste årsredovisningen, budget och balans- och resultaträkning uppdaterade och var beredd på att svara på frågor kring dem.
  • Var tydlig med hur och när lånet kan betalas tillbaka
    Ett lånebeslut handlar i grunden om återbetalningsförmåga, det vill säga att det är troligt att lånet kan återbetalas i tid. Om ditt historiska resultat inte visar en återbetalningsförmåga behöver du kunna visa det på andra sätt
  • Lyft fram nyckelpersoner i och kring bolaget
    Tveka inte att lyfta fram ägare, investerare eller styrelsemedlemmar som har erfarenhet och kunskap som kommer att bidra till bolagets tillväxt och framgång

Vi får ofta höra om storslagna investeringsrundor med riskvilligt kapital. Men om man av olika anledningar inte lyckas nå dit – eller om man inte vill späda ut sitt ägande – finns det gott om andra sätt.

”Det är klart, för startups handlar det fortfarande i början mycket om riskkapital, men man ska också komma ihåg att det utöver det också finns ett brett utbud av lån och andra finansieringslösningar”, säger Sebastian Wright, rådgivare inom enheten Startup & Growth på Nordea som jobbar med snabbväxande techbolag.

Sebastian poängterar att banken i regel vill se en fungerande intäktsmodell innan lån kan vara aktuellt, men när denna är på plats finns det goda möjligheter att dra nytta av sin personliga bankkontakt.

Sebastian Wright 70

Sebastian Wright, Startup & Growth Nordea.

”Riskkapital har många fördelar och för vissa bolag är det rent avgörande för att kunna växa i den takt man önskar. Men det gäller samtidigt att tänka på utspädningseffekten. Det är inte bara det att ditt kapital späds ut utan också din möjlighet att ta beslut. Med fler viljor kan det dessutom bli svårt att ta de snabba beslut som kan krävas när förutsättningar hastigt ändras”, fortsätter Sebastian.  

Komplement till riskkapital 

Jesper Eriksson är CFO på Lifesum, den svenska hälsoappen som i dag har över 50 miljoner användare och god tillväxt på marknader som USA, Skandinavien och de tyskspråkiga länderna. Medan bolaget tidigt tog in kapital från en handfull olika aktörer har man på senare år i allt högre utsträckning kompletterat med lånefinansiering från Nordea. 

Finansiering genom banklån är ett komplement till riskkapital för oss.

Jesper Eriksson, CFO Lifesum

”Vi har en ambitiös expansionsplan,” säger Jesper Eriksson. ”Lifesum satsar på flera nya marknader samtidigt som vi behöver investera i produktutveckling och marknadsföring. Det vi söker är samtidigt inte bara finansiering, utan minst lika viktigt är att få tillgång till nätverk, rådgivning och insikter. Finansiering genom banklån är ett komplement till riskkapital för oss”. 

Banken är mer än bara lån 

Sebastian Wright poängterar att det senare lika mycket gäller när man har en god kontakt med sin bank. 

”Många kan vara lite avvaktande till är lite rädda för banken, men vi kan också bidra med rådgivning, nätverk och en rad olika kompetenser. Om man lägger lite extra tid på att skapa en relation med sin bank blir det enklare att utöka sin bankfinansiering när bolaget växer. Riskkapital kan vara raketbränsle eftersom investerarna vill ha tillväxt för sina pengar, men banklån kan samtidigt köpa viktig tid för att hinna skruva på saker i sin affärsmodell och ha ett stabilt kassaflöde under tiden. Därför kompletterar de varandra väl.” 

Jesper Eriksson Cfo Lifesum 60

Jesper Eriksson, CFO Lifesum.

Jesper Eriksson medger att Lifesum skulle kunnat ta in bankfinansiering i ett tidigare skede av bolagets utveckling. 

”Jag känner mig trygg med att Nordea Startup & Growth förstår marknaden, affären och vår fas i utvecklingen. Det handlar inte bara om lån, vi har även fått hjälp med valutahantering och att knyta ihop banken till våra ekonomisystem. Jag kan önska att vi hade haft den täta kontakten tidigare i vår resa.” 

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar