BallGroup LogoBall Group startades i Danmark 1988 som ett privatägt klädföretag och köptes 2007 av ett danskt riskkapitalbolag som 2016 beslutade att enbart satsa på varumärket Zizzi. Företaget har också gått från en franchise-modell till att äga alla sina butiker. Man äger och driver drygt 100 konceptbutiker i Nordeuropa samt webbutiken zizzi.dk. 

Företaget har vuxit med 20 procent per år sedan 2016 och omsatte 710 miljoner danska kronor 2019. I år lär det inte blir någon tvåsiffrig ökning eftersom pandemin satt sina spår i försäljningen. 

Ball Group köptes av en tysk riskkapitalfond 2019. Företagets huvudkontor ligger i danska Billund och där arbetar omkring 150 personer. 

Covid-19 har skakat om finansmarknaden, orsakat logistikstörningar och krympt konsumenternas efterfrågan. En bransch som drabbats hårt är den globala modeindustrin. Klädförsäljningen har rasat i takt med att butikerna blivit alltmer tomma och människor alltmer stängt in sig i hemmen.  

Ett modeföretag som dock klarat sig genom coronastormen är Ball Group, som med klädmärket Zizzi är en av de ledande europeiska aktörerna i segmentet större storlekar. Företaget har en väl utbyggd näthandel och en strategi för att hantera sin valutarisk, och det har gett en välbehövlig stabilitet i dessa mycket oroliga tider.  

”Under våren var försäljningen bedrövlig, milt sagt”, säger Ball Groups finanschef Palle Lilleøre. ”Å andra sidan har vi haft bra tillväxt i vår webbutik. Dessutom har vår valutasäkringsstrategi hjälpt oss att parera några av de kraftigaste kurssvängningarna under den här perioden.” 

Palle Lilleøre, CFO, Ball Group

Vår valutasäkringsstrategi hjälpt oss att parera några av de kraftigaste kurssvängningarna under den här perioden.

Palle Lilleøre, CFO, Ball Group

Viktigt att hantera valutarisken 

De flesta av Ball Groups kläder sys i Bangladesh, Kina och Indien, och över 70 procent av företagets inköp görs i dollar. Samtidigt sker försäljningen främst i Skandinavien och Nordeuropa i danska, norska och svenska kronor samt i euro. Det innebär att företaget är mycket känsligt för valutakursförändringar. 

Dessutom är det vanligt i modeindustrin att företagen sluter sina inköpsavtal flera månader innan produkterna faktiskt levereras och betalas. 

”Den här tidsfördröjningen gör att det är väldigt viktigt för oss att hantera valutarisken. Om vi köper och valutakurserna sedan svänger kraftigt upp eller ner, då kan det få allvarliga konsekvenser för oss”, säger Palle Lilleøre från Ball Group. 

Under 2016 hjälpte därför Nordea Ball Group med att ta fram en strategi för att kunna hantera sin valutarisk, lösningen blev en rullande säkringstrappa. Man arbetar i tre fyramånadersperioder och låser växelkursen för en viss del av företagets valutabehov genom att använda valutaterminer i kombination med valutaoptioner.  

Skydda budgetkurserna 

Risksäkringsstrategin har lönat sig, särskilt när det gäller norska och svenska kronan som rasade under våren. Också dollarn, som är företagets främsta betalningsvaluta, rasade i början av pandemin men företaget hade låst även dollarkursen på en högre nivå. 

”Den rörliga dollarkursen var lägre än våra risksäkringsavtal så strategin gjorde vad den skulle och hanterade risken. Vi gör detta för att skydda budgetkurserna så att vi inte får några stora svängningar i företagets ekonomi och vi vet vad vi kommer att få”, säger Lilleøre. 

Richard Christensen, Chief Sales Manager, Nordea Markets

Richard Christensen, Chief Sales Manager, Nordea Markets

Och det är poängen med risksäkring, säger Richard Christensen på Nordea Markets: att se till så att kortvariga svängningar inte äventyrar företagets långsiktiga mål.  

”Du kan planera bättre och ha ett skydd om valutakurserna utvecklas i fel riktning”, säger Christensen, som jobbar med Ball Groups valutasäkring. 

Företaget har som målsättning att risksäkra 85 procent av sitt valutabehov åtta månader framåt, men Lilleøre rekommenderar andra företag att säkra åtminstone 50 procent. Inte alla företag är så väl förberedda. 

Nordea genomförde nyligen en studie som visade att 40% av de små- och medelstora företag i Sverige inte har gjort något för att skydda sig mot valutarisk, trots de stora och oväntade valutaförluster som drabbat många företag i år. Ta del av studien här.

Model in different poses for Zizzi fashion ad

En stark e-handelsplattform  

Ball Group hade inte bara rustat sig med en strategi för valutarisken, de hade också satsat på sin näthandel. Redan innan covid-19 slog till hade företaget växlat upp arbetet med att utveckla en stark och helt integrerad webbhandelsplattform. 

Under våren slutade folk att gå i affärer och många av Ball Groups återförsäljare stängde sina butiker eller gick i konkurs. Företaget blev sittande med ett jättestort lager, men de använde onlinekanaler för att öka trafiken till sin e-handelsbutik.  

”Vi har haft bra tillväxt i vår e-handelsbutik, men det är inget som man får på bara några månader. Vi har arbetat med utvecklingen av plattformen under rätt många år och nu är den väldigt mogen”, säger Lilleøre. 

Andra akuta åtgärder för att värna kassaflödet 

Ball Group har vidtagit andra akuta åtgärder för att skydda sitt kassaflöde under pandemin. Till exempel förhandlade företaget med sina leverantörer i Asien om att senarelägga ordrar, banta ner dem och förlänga betalningstiden.  

”Tack och lov har vi bra relationer med våra leverantörer”, säger Lilleøre och tillägger att när försäljningen steg under sommarmånaderna så var Ball Group generösa tillbaka och betalade sina leverantörer i förtid. 

En annan stor kostnad för detaljhandeln är lokalhyrorna. Ball Group lyckades förhandla med sina hyresvärdar om att få hyreslättnader, vilket också hjälpte företagets kassaflöde. De har också fått pengar från några av de statliga stödpaketen.  

Sommaren var en bättre period när människor kunde röra sig mer fritt, men detaljhandeln drabbades igen när den andra smittvågen föranledde kraftiga restriktioner.  

”Vår webbutik går bättre än väntat, men hela detaljhandeln har det kämpigt just nu och det gäller precis alla i branschen. Vi hoppas verkligen att det blir en vändning”, säger Lilleøre. 

 

Läs mer om hur ditt företag kan optimera sin valutahantering:

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar