Ladda för (nyanserad) omstart

Pandemin har i mer än ett års tid tyngt Sverige och världen, men nu börjar vi se ljuset i tunneln. Vaccineringarna fortlöper och till midsommar beräknas 70% av befolkningen ha fått sin första spruta. När vi nu går tillbaka mot en mer normal tillvaro, med en stark ekonomi i botten, har vi möjlighet att se bortom de breda enkla lösningarna när det gäller både hållbarhet, kunderna och medarbetarna, menar Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea.

Ohämmad tillväxt, så lyder senaste rubriken till Nordeas senaste rapport kring ekonomin. Redan idag ser vi ljusglimtar, såväl i Sverige som internationellt. Exportchefsindex nådde en rekordnivå under andra kvartalet, BNP-tillväxten förväntas under 2021 stiga med 4,6% och turister kan nu dessutom glädjas åt att portarna till Gröna Lund och Liseberg har slagit upp.

– Många företag har ju faktiskt gått bra under pandemin, det ska man komma ihåg, men det är nu riktigt glädjande att också få positiva signaler från kunder som haft det lite tuffare under pandemin. Det känns ljust inför hösten, säger Peter Dalmalm chef för företagsmarknaden på Nordea.

Peter Dalmalm 50

Det känns ljust inför hösten, säger Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden på Nordea.

Det har för många företag varit ett tufft år och ett flertal breda stödpaket har lanserats.

–  För vissa företag försvann intäkterna från en dag till en annan, mattan rycktes bara undan. Stödpaketen var nödvändiga men med facit i hand så hade vi kanske kunnat jobba med mer riktade stöd, mot de sektorer som faktiskt drabbades mest. Men vi har fått lära oss under resans gång och om det händer igen kommer vi troligen se en mer nyanserad stimulans, fortsätter Peter Dalmalm.

Stark höst väntar – våga se bortom de breda lösningarna

Att sträva efter att vara nyanserad är också ett bra förhållningssätt för företag att ta med sig in i höstens arbete. Vi har tidigare lyft valutan, digitaliseringen och den gröna omställningen som områden för företag att rusta sig inför 2021. När vi nu går tillbaka mot en mer normal tillvaro, med en stark ekonomi i botten, måste vi också våga se bortom enkla och breda lösningar. Framförallt när det gäller hållbarhetsarbetet, kunderna och medarbetarna.

Hållbarhet – fokusera där vi kan göra mest skillnad

Med en gemensam global klimatagenda och en alltmer stöttande lagstiftning har vi goda förutsättningar för att accelerera hållbarhetsarbetet. Som företag är det viktigt att få koll på sina hållbarhetsrisker och identifiera de områden där man kan göra störst skillnad, här kan du ta del av våra tips i 5 steg. På Nordea är vi till exempel mycket involverade i det skifte järn- och stålindustrin står inför.

– Att bygga vindkraftverk har varit i fokus under många år, men vindkraftverk är byggda av stål som i sin tur är beroende av kol i tillverkningen. Järn- och ståltillverkningen står nu inför det största teknikskiftet på 1000 år. Som bank har vi en viktig roll i den omställningen genom vår möjlighet att hitta finansieringslösningar, säger Peter Dalmalm.

När företag ställer om på miljöområdet kan det uppstå sociala kostnader i form av arbetslöshet och i fattigdom. När fabriker läggs ned eller när teknik blir föråldrad är det viktigt att också ta hänsyn till hur det påverkar individen.

– Vi får inte sätta på oss skygglappar, gör vi något bra på miljöområdet måste vi också hantera eventuella negativa följdeffekter. Här behöver vi gränsöverskridande samarbete mellan näringslivet och det offentliga, fortsätter Peter Dalmalm.

Kunderna –  ta vara på varje röst 

Pandemin vände på en natt upp och ned på såväl affärsmodeller som på vilket sätt vi företag servade våra kunder och leverantörer. På Nordea såg vi en e-handel som tog ett fyraårigt skutt och våra kundmöten blev i princip till 100% digitala. I den här omställningen är det viktigt att ha en tät dialog med sina kunder för att förstå vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. På Nordea arbetar vi systematiskt med att fånga in feedback från kunder och använda den i våra förbättringsprocesser.

– Från att tidigare haft örnkoll på övergripande nöjdhetssiffror så är det faktiskt kundens röst som nu står i centrum. Vi är glada för varje kundkommentar som kommer in, det är ju bara genom dem som vi kan bli bättre, säger Peter Dalmalm.

Alla kunder är inte redo för det digitala samhället, här är det viktigt att vi företag hittar lösningar. Det kan gälla allt från tekniken vi använder i våra möten till vilka betalningslösningar vi erbjuder.

– Många bolag tvingades under pandemin bli digitala, inte minst bolagen som sysslar med handel i någon form. Här är det viktigt att kunna erbjuda enkla betallösningar då 77% av inledda köp avslutas i förtid, ofta på grund av ett betalflöde som av kunden uppfattas som krångligt, fortsätter Peter Dalmalm.

Medarbetarna – ta fram en post-corona-strategi

I rapporten ”Svenskarna och internet” kan man läsa att under pandemin ökade andelen tjänstemän som arbetade heltid hemifrån från 2% till 23%.  Av dessa säger nu 9 av 10 att de vill fortsätta arbeta hemifrån, åtminstone då och då. När vi nu kommer tillbaks till en mer normal vardag är det viktigt att hantera både de medarbetare som upplevt hemarbete som ansträngande och de som uppskattat distansarbete.

Oavsett hur vi väljer att förlägga medarbetarnas arbete framöver, på kontoret eller hemma, så har vårt arbetssätt blivit mer digitalt både vad gäller kontakten med våra kollegor och relationen till våra kunder.

– Jag tror att det kommer vara helt nödvändigt för de flesta företag att ta fram en post-corona-strategi för hur hur vi kan ta hand om våra medarbetare och varandra i den nya verkligheten. Medarbetarna är hjärtat i varje verksamhet och det gäller att inte tappa deras engagemang, avslutar Peter Dalmalm.

Ta del av Open Insights nyhetsbrev för företagskunder

Anmäl dig här
Woman Using Virtual Reality Headset

The information provided within this website is intended for background information only. The views and other information provided herein are the current views of Nordea Bank Abp as of the date of publication and are subject to change without notice. The information provided within this website is not an exhaustive description of the described product or the risks related to it, and it should not be relied on as such, nor is it a substitute for the judgement of the recipient.

The information provided within this website is not intended to constitute and does not constitute investment advice nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. The information provided within this website has no regard to the specific investment objectives, the financial situation or particular needs of any particular recipient. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results.

Nordea Bank Abp is not and does not purport to be an adviser as to legal, taxation, accounting or regulatory matters in any jurisdiction.

The information provided within this website may not be reproduced, distributed or published for any purpose without the prior written consent from Nordea Bank Abp.

Relaterade artiklar